http://pup.nysa.pl/statystyki/statystyki_graficzne_pro.html

Statystyki graficzne

Wybierz dane do wyświetlenia

Dane dotyczące osób zarejestrowanych

Osoby zarejestrowane w szczególnej sytuacji

Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym

Osoby wyrejestrowane w miesiącu

Grafika : drukuj / nie drukuj