http://pup.nysa.pl/publikacje/reeaktywacja.html

Reaktywacja Ginących Zawodów

Ginące zawodyPrzystąpienie Polski do Wspólnoty Europejskiej stworzyło Polsce ogromne możliwości rozwoju.

Strumień pieniędzy pochodzący z funduszy unijnych skierowany został na rozbudowę infrastruktury technicznej, ochronę środowiska naturalnego, ochronę dziedzictwa kulturowego, rozwój zasobów ludzkich i wiele innych cennych przedsięwzięć. Powiatowy Urząd Pracy w Nysie również bardzo aktywnie korzysta ze wsparcia wspólnotowego. Do tej pory pozyskał ponad 20.000.000 zł przeznaczonych na łagodzenie skutków bezrobocia, wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy, promowanie przedsiębiorczości, podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych osób pracujących.

Publikacja, którą oddajemy w Państwa ręce jest podsumowaniem realizacji projektu „Reaktywacja ginących zawodów w powiecie nyskim”. Było to unikatowe w swoim charakterze przedsięwzięcie. Dzięki środkom wspólnotowym powstał program, którego celem było dostosowanie osób zamieszkujących obszary wiejskie do zmieniających się w Polsce społeczno-ekonomicznych warunków pracy i życia.

Program wskazał ludziom zatrudnionym w rolnictwie możliwości znalezienia zatrudnienia poza sektorem rolnym.

Celem szczegółowym było wyposażenie rolników i osób pracujących w rolnictwie w umiejętności umożliwiające zdobycie nowego interesującego zawodu i w ślad za tym zatrudnienia.

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Reaktywacja Ginących Zawodów [ 1 ]
Reaktywacja ginących zawodów w powiecie nyskim Reaktywacja ginących zawodów w powiecie nyskim 3.23MB pobierz
Grafika : drukuj / nie drukuj