Dzisiaj mamy: 13 kwiecień 2021 roku
Strona główna Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
strona główna mapa witryny poleć stronę BIP
zwiększ czcionkę normalna czcionka zmniejsz czcionkę Rozmiar czcionek
Newsletter

Dopisz się do newslettera

Publikacje urzędu

Katalog usług

Z NAMI ZNAJDZIESZ NAJLEPSZYCH PRACOWNIKÓW

Bez odpowiednich pracowników nie można stworzyć dobrze prosperującej firmy. To właśnie oni tworzą jej charakter i decydują o sukcesie lub o ewentualnej porażce. Z tego, jak ważny jest odpowiedni pracownik, doskonale zdajemy sobie sprawę w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie, dlatego każdego dnia wspieramy przedsiębiorców w budowaniu kadr. Wiedza, doświadczenie, a także odpowiednie kwalifikacje ponad 30 specjalistów zajmujących się rekrutacją pozwalają robić to szybko i profesjonalnie, o czym świadczą liczne sukcesy.
Nasza oferta to przede wszystkim skuteczne rozwiązania w zakresie rekrutacji i selekcji odpowiednich kandydatów do pracy. Jednak pomoc, którą oferujemy, na tym się nie kończy. W wachlarzu naszych usług ważne miejsce zajmują również finansowe formy wsparcia. Z proponowanych w niniejszym poradniku form mogą korzystać firmy planujące zwiększenie zatrudnienia oraz przedsiębiorcy oczekujący pomocy w rozwoju już posiadanych zasobów kadrowych. Szanowni Państwo, zachęcam do współpracy, jednocześnie gwarantując, że nasze hasło „Powiatowy Urząd Pracy w Nysie – Więcej niż Urząd Pracy” nie jest tylko nic nieznaczącym frazesem.

Gazeta Nyski Rynek Pracy

Oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer gazety poświęconej rynkowi pracy w powiecie nyskim.W dzisiejszych, trudnych czasach, dostęp do dobrej i pożytecznej informacji jest szczególnie ważny. Wszyscy obecnie ulegamy swoistemu bombardowaniu medialnymi i szeptanymi newsami, plotkami i wydarzeniami, których weryfkacja jest niezmiernie trudna. Zaczynamy tworzyć dla Państwa gazetę, której misją jest docieranie z dobrą, sprawdzoną i rzetelną informacją do każdego, kto szuka pracy. Utrzymywani z Państwa podatków chcemy być przydatni i pomocni wszędzie tam, gdzie jest to możliwe – tam gdzie wydaje się to niemożliwe, również postaramy się pomóc…

Nyski Rynek Pracy

Mamy nadzieję, że niniejszy biuletyn, będzie w stanie naświetlić Państwu sytuację dotyczącą wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków Budżetu Państwa wykorzystywanych w ramach aktywnej polityki lokalnego rynku pracy. Państwa opinie oraz sugestie, o które serdecznie prosimy, będą motywować nas do jeszcze skuteczniejszego działania na rzecz rozwoju rynku pracy oraz przyczynią się do efektywniejszego wykorzystywania pozyskiwanych przez nas środków.

:: więcej ::

Odrodzony Potencjał

Integracja zawodowa i społeczna osób zaliczonych do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym stanowi jedno z największych wyzwań dla instytucji zajmujących się szeroko rozumianą polityką społeczną. Jest to związane z narastającym zjawiskiem pauperyzacji społeczeństwa, ze zjawiskiem długotrwałego bezrobocia oraz brakiem dostosowania osób z grup szczególnego ryzyka do potrzeb rynku pracy.

:: więcej ::

Nyski Projekt Inwestycyjny

Zachęcam Państwa do zapoznania się z naszą publikacją podsumowującą projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn: „Nyski Projekt Inwestycyjny”. Celem tego opracowania jest promowanie przedsiębiorczości w naszym powiecie.

:: więcej ::

Jaskółka Zwiastun Zmian

Problematyka bezrobocia oraz poszukiwanie skutecznych metod zwiększania aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych jest ważnym zadaniem, którego realizacja może pozytywnie wpłynąć na poprawę życia społecznego. Dostosowanie sposobu funkcjonowania instytucji rynku pracy do zmieniających się warunków i oczekiwań społecznych wyrażać się musi we wzbogaceniu instrumentarium tych działań, które zapewniają większe szanse powrotu bezrobotnych na rynek pracy dzięki ich społecznej i zawodowej aktywizacji.

:: więcej ::

Aktywna i Przedsiębiorcza

Kobiety stanowią szczególną grupę uczestników rynku pracy. W poszukiwaniu zatrudnienia wykazują większą od mężczyzn aktywność, mają jednak znacznie mniejsze możliwości jego znalezienia. Kwalifikacje kobiet, szczególnie powracających po długiej nieobecności na rynek pracy, wymagają aktualizacji. Stad potrzeba działań aktywizacyjnych, uwzględniających potrzeby lokalnych rynków pracy.

:: więcej ::

Reaktywacja Ginących Zawodów

Publikacja, którą oddajemy w Państwa ręce jest podsumowaniem realizacji projektu „Reaktywacja ginących zawodów w powiecie nyskim”. Było to unikatowe w swoim charakterze przedsięwzięcie. Dzięki środkom wspólnotowym powstał program, którego celem było dostosowanie osób zamieszkujących obszary wiejskie do zmieniających się w Polsce społeczno-ekonomicznych warunków pracy i życia. Program wskazał ludziom zatrudnionym w rolnictwie możliwości znalezienia zatrudnienia poza sektorem rolnym. Celem szczegółowym było wyposażenie rolników i osób pracujących w rolnictwie w umiejętności umożliwiające zdobycie nowego interesującego zawodu i w ślad za tym zatrudnienia.

:: więcej ::

A po nocy przychodzi dzień

Oddajemy w Państwa ręce publikację, która opowiada o projekcie "A po nocy przychodzi dzień" realizowanym w ramach Działania 9.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt służuł podniesieniu kwalifikacji 42 bezrobotnych kobiet z terenu powiatu nyskiego, które dzięki udziałowi w projekcie uzyskały tytuł zawodowy.

 

:: więcej ::

Wydrukuj Poleć stronę Generuj PDF Redagował: Artur Canecki 2018-01-24 10:01 wstecz wstecz

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
projekt i realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl