http://pup.nysa.pl/powiatowy_urzad_pracy/porady/88.html

Porady - FAQ

Szkolenia zatrudnionych pracowników

Szkolenia zatrudnionych pracowników

Pracodawca, który zatrudnia co najmniej 20 pracowników, może uzyskać refundację kosztów szkolenia pracowników: 50% lecz nie więcej niż do wysokości przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę jeżeli po ukończeniu szkolenia zostaną zatrudnieni zgodnie z kierunkiem odbytego szkolenia przez tego pracodawcę, na innych stanowiskach pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy.

Powiatowy urząd pracy może także sfinansować (w części lub całości) koszty szkolenia pracowników będących w okresie wypowiedzenia a zwalnianych z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Opracowano na podstawie www.praca.gov.pl

Grafika : drukuj / nie drukuj