http://pup.nysa.pl/powiatowy_urzad_pracy/porady/83.html

Porady - FAQ

Co kryje się pod pojęciem Pracodawca?

Co kryje się pod pojęciem Pracodawca? Art. 2 ust. 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej 1 pracownika.

Grafika : drukuj / nie drukuj