http://pup.nysa.pl/powiatowy_urzad_pracy/porady/76.html

Porady - FAQ

Jak wyglądają rozmowy kwalifikacyjne u pracodawców?

Jak wyglądają rozmowy kwalifikacyjne u pracodawców?

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy najczęściej siedmiu zagadnień:

1.CECHY FIZYCZNE
Jakie są wymagania dotyczące ogólnego stanu zdrowia, siły fizycznej, witalności, wzroku, słuchu, mowy, wyglądu, wieku, itp.?

2.KWALIFIKACJE
Jakie są wymagania dotyczące wykształcenia, wiedzy technicznej, specjalistycznego przygotowania i praktyki zawodowej?

3.INTELIGENCJA
W jakim stopniu wymagana jest umiejętność logicznego myślenia oraz łatwość uczenia się?

4.SZCZEGÓLNE ZDOLNOŚCI
Czy wymagane są, a jeśli tak, to jakie, szczególne zdolności - np. zdolności techniczne, łatwość posługiwania się liczbami, łatwość wyrażania swoich myśli, zdolności twórcze, zamiłowanie do pracy z ludźmi.?

5.ZAINTERESOWANIA
Czy jakieś ogólne zainteresowania np. majsterkowaniem, sportem, działalnością artystyczną, pracą społeczną itp. mogą ułatwić otrzymanie pracy?

6.CECHY CHARAKTERU
Czy wymagana jest umiejętność pracy w zespole, przejawianie inicjatywy, umiejętność samodzielnej pracy, branie na siebie odpowiedzialności, odporność na stres, upór, wywieranie wpływu na innych?

7.WYMOGI DODATKOWE
Na jakie dodatkowe okoliczności musisz zwrócić uwagę - np. dojazd do domu, opieka nad dziećmi, konieczność pracy po godzinach, praca małżonka itp.

Grafika : drukuj / nie drukuj