http://pup.nysa.pl/powiatowy_urzad_pracy/porady/72.html

Porady - FAQ

Jak jest z zaliczaniem okresów zatrudnienia w innych państwach?

Jak jest z zaliczaniem okresów zatrudnienia w innych państwach?

Do okresu wymaganego do nabycia prawa do zasiłku zalicza się także okresy zatrudnienia w państwach, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a i b ustawy tj. - w państwach członkowskich Unii Europejskiej, -w państwach, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o swobodzie przepływu osób, na zasadach określonych przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich Unii Europejskiej.

Grafika : drukuj / nie drukuj