http://pup.nysa.pl/powiatowy_urzad_pracy/porady/66.html

Porady - FAQ

Jak długo bezrobotny może pobierać zasiłek?

Jak długo bezrobotny może pobierać zasiłek?

Zasady ogólne:

6 miesięcy - bezrobotni zamieszkali w okresie pobierania zasiłku na obszarze działania powiatowego urzędu pracy, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała przeciętnej stopy bezrobocia w kraju,

12 miesięcy - bezrobotni zamieszkali w okresie pobierania zasiłku na obszarze działania powiatowego urzędu pracy, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała przeciętną stopę bezrobocia w kraju,

18 miesięcy dla bezrobotnych:

Grafika : drukuj / nie drukuj