http://pup.nysa.pl/powiatowy_urzad_pracy/porady/125.html

Porady - FAQ

Mam pytanie czy środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej podlegają zwrotowi?

Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej są bezzwrotne. W przypadku gdy warunki umowy nie są przestrzegane np. działalność gospodarcza jest prowadzona przez okres krótszy niż 12 miesięcy wtedy następuje zwrot środków wraz z odsetkami ustawowymi.

Grafika : drukuj / nie drukuj