http://pup.nysa.pl/powiatowy_urzad_pracy/porady/124.html

Porady - FAQ

Kto może być poręczycielem?

Poręczycielem może być osoba fizyczna, która pozostaje w zatrudnieniu, prowadzi działalność gospodarczą albo jest emerytem i osiągnęła dochody brutto z 3 ostatnich miesięcy w wysokości co najmniej 2.500 zł. brutto, nie ma ukończonych 70 lat. W przypadku rozdzielności majątkowej poręczycielem może zostać także współmałżonek ubiegającego się o środki.

Grafika : drukuj / nie drukuj