http://pup.nysa.pl/powiatowy_urzad_pracy/porady/119.html

Porady - FAQ

Będę ubiegał się o środki z Urzędu Pracy na założenie firmy. Czy jest możliwość zakupu urządzeń w innej walucie niż złotówka? ( Powód: tylko za granic

Tak, jest taka możliwość aby zakupić towar w innej walucie niż złoty, jednakże do wniosku o rozliczenie środków należy dołączyć fakturę zakupu urządzenia wraz z dokonanym tłumaczeniem treści faktury na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Grafika : drukuj / nie drukuj