Dzisiaj mamy: 26 wrzesień 2020 roku
Strona główna Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
strona główna mapa witryny poleć stronę BIP
zwiększ czcionkę normalna czcionka zmniejsz czcionkę Rozmiar czcionek
Newsletter

Dopisz się do newslettera

Europejska Nagroda Przedsiębiorczości


European Enterprise Awards 2010 - English version

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie jest jednostką samorządu terytorialnego, świadczącą usługi (non profit) dla osób bezrobotnych, pracodawców i innych partnerów rynku pracy. Pomagamy ludziom, którzy na współczesnym rynku pracy są bezradni; ludziom, którzy przez długie lata pozostają bez pracy i bez szans na samodzielne jej znalezienie; ludziom, którzy stracili wiarę w siebie i nadzieje na lepsze jutro. Wspieramy powstawanie nowych firm oraz pomagamy już funkcjonującym pracodawcom w tworzeniu miejsc pracy. Inicjujemy i realizujemy programy współfinansowane ze środków krajowych i funduszy europejskich (ponad 40 projektów w ostatnich 5 latach).

I. Analiza sytuacji (geneza projektu) i wyzwania.
Projekt „budowa domów poprzez system szkoleń osób bezrobotnych” został zainicjowany w okresie, w którym rynek pracy w powiecie nyskim (podobnie jak w całej Europie) „cierpiał” na deficyt wykwalifikowanej kadry pracowników budowlanych. Jednocześnie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie mieliśmy zarejestrowanych ponad 2.000 osób bezrobotnych bez żadnych kwalifikacji zawodowych, którzy najczęściej byli także długotrwale bezrobotnymi.  Ponadto poszczególne samorządy lokalne z powiatu nyskiego miały problem z brakiem środków finansowych na budowę domów / mieszkań socjalnych.
Pomysł na zainicjowanie projektu zrodził się z analizy systemu szkoleń realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy. Mimo realizacji szerokiej gamy kursów budowlanych trudno było dostrzec namacalny efekt szkolenia. Czasami zdarzało się, iż kursanci (np.: w ramach kursu murarza) stawiali ścianę, która na zakończenie szkolenia była rozbierana. Podjęcie inicjatywy budowy w trakcie szkolenia prawdziwego domu wydawało się optymalnym pomysłem na stworzenie efektywnych i odpowiedzialnych społecznie programów szkoleniowych. Ponadto przeprowadzone rozpoznanie wśród pracodawców z branży budowlanej wskazywało, iż będą oni zainteresowani zatrudnieniem absolwentów takich „konkretnych” kursów w swoich firmach.

II. Twórcze rozwiązanie / strategia biznesowa / sposób  realizacji.
Po rozmowach prowadzonych z lokalnymi władzami zainteresowanie uczestnictwem w projekcie wyraził Burmistrz Paczkowa. W ramach porozumienie Gmina Paczków przygotowała nieruchomość pod względem formalno prawnym, dokumentację techniczną oraz pozwolenie budowlane oraz zabezpieczyła część materiałów budowlanych. Ponadto Gmina Paczków zobowiązała się do doprowadzenia mediów do domu oraz uzbrojenia go w liczniki zużycia wody i energii elektrycznej. Zapewnienie maszyn i urządzeń, kadry nadzorującej budowę, w tym kierownika budowy, środków ochrony osobistej, wykładowców i instruktorów należało (w ramach organizacji kursów) do Powiatowego Urzędu Pracy. Szkolenia realizowane były przez jednostkę szkolącą (Centrum Kształcenia Praktycznego w Nysie).
Cykl szkoleń realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie obejmował szkolenie 176 osób z następujących zakresów:
•    murarz-zbrojarz - betoniarz,
•    murarz-tynkarz,
•    murarz-malarz,
•    murarz-cieśla, murarz-dekarz,
•    elektromonter instalacji elektrycznych,
•    monter instalacji c.o.,
•    elektryk z uprawnieniami E do 1 kV,
•    szkolenie z zakresu wykańczania wnętrz

Efektem zakończenia cyklu szkoleniowego było oddanie do użytku w listopadzie 2008r. dwupiętrowego bloku z 12 mieszkaniami. Mieszkania zostały przekazane rodzinom oczekującym na przyznanie lokalu socjalnego (głównie samotnym matkom). Niespełna 800 złotych (< 200 euro) za metr kwadratowy powierzchni użytkowej – tyle wyniósł koszt budowy budynku mieszkalnego przeznaczonego dla 12 rodzin, które od lat oczekiwały na własne lokum.
a) Oryginalność i wykonalność
Projekt jest jedynym tego typu przedsięwzięciem w Polsce (prawdopodobnie również w Europie). Po raz pierwszy z powodzeniem dokonano połączenia potrzeb społecznych (wzrost kwalifikacji osób bezrobotnych) z potrzebami gospodarczymi (deficyt mieszkań dla najuboższych).
b) Wpływ projektu na gospodarkę w regionie
Projekt poprzez swoją funkcję użyteczną wywarł bardzo duży wpływ na lokalną gospodarkę – mieszkańcy odczuli troskę władz i instytucji samorządowych w realizowaniu najpilniejszych potrzeb społecznych. Wskutek wzrostu poziomu kwalifikacji zawodowych osób biorących udział w projekcie rynek pracy odczuł tak pożądany wzrost wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Efekty projektu mają trwały i powtarzalny charakter – coraz więcej instytucji samorządowych jest zainteresowanych realizowaniem projektu na własnym terenie. W perspektywie długofalowej ten system może być szerokim i realnym wsparciem w procesie dostosowywania osób bezrobotnych do potrzeb rynku pracy przy jednoczesnym wspieraniu prospołecznej polityki mieszkaniowej.
c) Poprawa stosunków miedzy zainteresowanymi w regionie  
W projekcie uczestniczyli przede wszystkim bezrobotni mieszkańcy z gminy Paczków (wspólnota mniej uprzywilejowana) i to głównie oni odnieśli korzyść (wzrost kwalifikacji zawodowych) z uczestnictwa w projekcie. Projekt poprzez zgodność z wszystkimi normami krajowymi i UE uwzględniał i szanował społeczny charakter przedsięwzięcia.
d) Uniwersalność
Projekt oczywiście (jak wskazują obecne przykłady) jest możliwy do rozszerzenia i realizowania w regionie, kraju i w Europie. Projekt z uwagi na swoją budowę z pewnością może stanowić (już stanowi) inspiracje dla bliźniaczych działań. Projekt jest bardzo często promowany poprzez media oraz spotkania, konferencje i szkolenia.

III. Wyniki/rezultaty.
W związku z powyższym, zainicjowanie i realizacja projektu „budowy domu poprzez system szkoleń osób bezrobotnych” było efektywnym, racjonalnym oraz celowym działaniem na rzecz doskonalenia umiejętności zawodowych i technicznych. Projekt promował również  odpowiedzialną działalność w zakresie społeczeństwa oraz promował przedsiębiorczość wśród grup o trudniejszej sytuacji (osoby bezrobotne) - część osób biorących udział w projekcie uruchomiła lub planuje uruchomić własną firmę). W ten sposób powstał oryginalny i nowatorski w skali całego kraju projekt dzięki któremu większość osób biorących w nim udział znalazło pracę, a 12 rodzin otrzymało mieszkanie w domu wybudowanym przez osoby bezrobotne.

IV.  Zaangażowanie podmiotów zainteresowanych.
Powiatowy Urząd Pracy – pomysłodawca, inicjator i realizator programu
Urząd Miasta Paczków – partner projektu, który pełnił rolę inwestora d.s. budowy
Centrum Kształcenia Praktycznego – jednostka szkoląca / nadzór i prowadzenie szkoleń osób bezrobotnych

V. Plany realizacji w przyszłości.
Projekt będzie realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie także w przyszłości (planowane jest uruchomienie kolejnych szkoleń zawodowych, których efektem będzie powstawanie nowych mieszkań i obiektów użyteczności publicznej). Pomysł PUP w Nysie (jako dobra praktyka) zdobywa coraz więcej „naśladowców” w kraju i zagranicą.


Notka.
Bezrobotni szkoląc się zbudowali prawdziwe mieszkania…
Powiatowy Urząd Pracy w Nysie wymyślił jak jednocześnie obniżyć bezrobocie oraz deficyt fachowców i mieszkań socjalnych. W ramach kursów budowlanych niewykwalifikowani bezrobotni uczyli się zawodu stawiając pod profesjonalnym nadzorem prawdziwy dom, w którym zamieszkało 12 rodzin od lat oczekujących na własne mieszkanie. W projekcie uczestniczyło 176 osób bezrobotnych, zrealizowano 17 kursów. Zbudowano dom z 12 mieszkaniami o łącznej powierzchni użytkowej 528,30  m.kw.

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Materiały promocyjne [ 1 ]
Presentation PDF Presentation PDF 632.47KB pobierz
Wydrukuj Poleć stronę Generuj PDF Redagował: Piotr Bobak 2012-09-03 07:12 wstecz wstecz

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
projekt i realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl