http://pup.nysa.pl/powiatowy_urzad_pracy/aktualnosci_lista/st:4/printpage.html

Aktualności

Kongres Poradnictwa z udziałem Prezydenta

2019-07-03

1 lipca br. ponad 500 przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządu terytorialnego i organów centralnych wzięło udział w Kongresie Poradnictwa, który odbył się 1 lipca br. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.  


Z ramienia Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie w kongresie uczestniczyła  Ewa Gola – Kierownik Wydziału Poradnictwa Zawodowego. Obrady dotyczyły integracji różnych nurtów poradnictwa: prawnego, obywatelskiego, psychologicznego, rodzinnego, konsumenckiego, zawodowego i prozdrowotnego.

Prezydent w trakcie Swojego wystąpienia zwrócił uwagę na kluczową rolę edukacji i informacji w systemie usług poradniczych. Powołując się na własne doświadczenia z okresu prowadzenia biura poselskiego, wskazał, że największym problemem jest to, że obywatele szukający pomocy zgłaszają się zbyt późno.Podczas paneli z udziałem ekspertów z różnych nurtów poradnictwa dyskutowano m.in.  o stworzeniu ogólnopolskiej bazy usług poradniczych i zintegrowaniu poradnictwa z innymi usługami społecznymi, tak aby udzielana obywatelom pomoc miała możliwie kompleksowy charakter i prowadziła do faktycznego rozwiązywania różnych problemów życiowych.

To właśnie na rozproszenie usług poradniczych i brak współpracy między poszczególnymi instytucjami zajmującymi się tą dziedziną wskazywano podając przykłady problemów, jakie dotykają systemu poradnictwa.Pozytywne zmiany przyniosła wprowadzona z inicjatywy Prezydenta nowelizacja ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Nowe przepisy, które weszły w życie od 1 stycznia 2019 roku,  stworzyły warunki dla rozwoju nie tylko poradnictwa prawnego, ale także poradnictwa obywatelskiego, zajmującego się pozaprawnymi problemami, z którymi zgłaszają się obywatele. Dzięki wprowadzonym zmianom z pomocy może skorzystać każdy, kto złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów poradnictwa odpłatne.

Podczas podsumowania Kongresu Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha zachęcał do współpracy miedzy różnymi sektorami poradnictwa i działania na rzecz zwiększenia dostępności usług. Zapowiedział także kolejne inicjatywy Kancelarii Prezydenta w tym zakresie.W wydarzeniu z ramienia KPRP wzięli udział także prezydenccy ministrowie: Halina Szymańska, Paweł Mucha, Andrzej Dera i Błażej Spychalski; doradcy: Zofia Romaszewska i Marek Rymsza oraz Dyrektor Generalna Grażyna Ignaczak-Bandych. 

Źródło: www.prezydent.pl

Grafika : drukuj / nie drukuj