http://pup.nysa.pl/powiatowy_urzad_pracy/aktualnosci_lista/st:4/idn:2946.html

Aktualności

Kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej

2019-02-20

Jednostka Wojskowa nr 4071 w m. Żagań będzie prowadziła rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej. Rozmowy będą prowadzone w każdy czwartek miesiąca. Osoby zainteresowane proszone są o  stawiennictwo na godzinę 7:45 przy biurze przepustek ul. Żarska, brama środkowa.

 

Osoby zainteresowane służbą wojskową w Jednostce Wojskowej nr 4071 powinni posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:

 - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego,

- książeczkę wojskową,

- dowód osobisty,

- świadectwo służby( dotyczy byłych żołnierzy zawodowych),

- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej( w przypadku żołnierzy NSR),

 - świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego ( w przypadku żołnierzy NSR),

 - inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty,

 - ubiór sportowy.

Osobą do kontaktów roboczych w zakresie realizacji kwalifikacji zamierzeń związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej został wyznaczony por. Janusz Mac tel. 261-688-360, st.Sierż. Piotr Stanaszek, tel.261-688-364.

Grafika : drukuj / nie drukuj