Dzisiaj mamy: 21 luty 2020 roku
Strona główna Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
strona główna mapa witryny poleć stronę BIP
zwiększ czcionkę normalna czcionka zmniejsz czcionkę Rozmiar czcionek
Newsletter

Dopisz się do newslettera

Aktualności

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

2015-05-11

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO

Specjalisty Grafika i Public Relations Nyskiego Domu Kultury im. Wandy Pawlik

 

Dyrektor Nyskiego Domu Kultury im. Wandy Pawlik ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy – Specjalisty Grafika i Public Relations w Nyskim Domu Kultury z siedzibą w Nysie przy ul. Wałowej 7.

 

 

1. Wymagania niezbędne:

 

1) wykształcenie  wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym o kierunku: grafika użytkowa, grafika komputerowa lub wykształcenie informatyczne  lub pokrewne

 

2) co najmniej roczny staż pracy na stanowisku związanym grafiką komputerową (praca w programie Photoshop), informatyką,

 

3) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 

4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

5) „Lekkie pióro” – umiejętność tworzenia tekstów do ulotek, folderów informacyjnych, pisania relacji z imprez kulturalnych, opisów projektów.

 

6) Umiejętność wykonywania fotografii reportażowej.

 

2. Wymagania dodatkowe pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku:

 

a)      doświadczenie zawodowe: minimum roczny staż pracy związany z grafiką komputerową lub/i informatyką,

b)      tworzenie projektów na potrzeby komunikacji i promocji (druk+internet)

c)      doskonała znajomość obsługi Photoshopa i programów do prezentacji multimedialnych,

d)     doświadczenie przy tworzeniu/moderowaniu stron internetowych oraz tworzeniu grafiki i animacji na potrzeby stron internetowych,

e)      posiadanie prawa jazdy kat. B,

f)       kreatywność, komunikatywność, operatywność, odpowiedzialność, zmysł plastyczny, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, elastyczność,

g)      dobra znajomość języka angielskiego.

 

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1) przygotowywanie grafiki na potrzeby stron WWW, prezentacji multimedialnych itp.

2) przygotowywanie projektów do druku (ulotki, wizytówki, plakaty, reklamy, foldery)

3) realizacja filmów

4) obsługa strony internetowej

5) koordynacja obsługi informatycznej, multimedialnej, dźwiękowej wydarzeń organizowanych przez Nyski Dom Kultury,

6) opracowanie i promocja wydarzeń organizowanych przez Nyski Dom Kultury,

7) dbałość o dobry wizerunek, akceptację i życzliwość wobec działań Nyskiego Domu Kultury w mediach elektronicznych i społecznościowych.

 

4. Wymagane dokumenty:

 

a) list motywacyjny

b) curriculum  vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej

c) kopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie, kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach

d) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

e) opinie, referencje

f) oświadczenie o  posiadaniu pełni praw publicznych

g) oświadczenie  o niekaralności sądowej za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

 

Zatrudnienie nastąpi w ramach umowy o  pracę, pełny wymiar czasu pracy.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV  powinny być opatrzone klauzulą:

 

 "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późniejszymi zm.) oraz opublikowanie na stronie NDK – mojego nazwiska i  imienia dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji).”

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne w kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Specjalisty Grafika i Public Relations Nyskiego Domu Kultury im. Wandy Pawlik”  należy składać  w  sekretariacie  siedziby Nyskiego Domu Kultury im. Wandy Pawlik w Nysie ul. Wałowa 7  lub przesłać pocztą/kurierem  na adres:

Nyski Dom Kultury im. Wandy Pawlik

ul. Wałowa 7 48-300 Nysa

 

 

OFERTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE

DO DNIA  22  MAJA 2015r.  DO GODZ. 1000

DECYDUJE DATA I CZAS WPŁYWU DO SEKRETARIATU NDK

 

Bliższe informacje można uzyskać  pod nr Tel. : 77 433 33 37

 

Aplikacje, które wpłyną do Nyskiego Domu Kultury im. Wandy Pawlik po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

           

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.nysa.pl w dziale: Nyski Dom Kultury/Praca.

Wydrukuj Poleć stronę Generuj PDF Redagował: Joanna Kojdecka 2015-05-11 12:00:59 wstecz wstecz

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
projekt i realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl