Dzisiaj mamy: 4 sierpień 2020 roku
Strona główna Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
strona główna mapa witryny poleć stronę BIP
zwiększ czcionkę normalna czcionka zmniejsz czcionkę Rozmiar czcionek
Newsletter

Dopisz się do newslettera

Aktualności

NOWA FORMA WSPARCIA DLA PRACODAWCÓW - Refundacja części kosztów zatrudnienia bezrobotnego do 30 roku życia

2015-12-30

Dofinansowanie do wynagrodzenia dla pracodawców

Od nowego roku pracodawcy oraz przedsiębiorcy, którzy zatrudnią skierowaną przez urząd pracy osobę bezrobotną do 30 roku życia, przez okres 12 miesięcy otrzymają refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Wysokość refundacji zostanie wcześniej ustalona i nie będzie mogła przekraczać kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca oraz składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Jakie warunki musi spełnić pracodawca?

Pracodawcy chcący skorzystać ze wsparcia zobowiązani będą zatrudnić skierowane osoby bezrobotne w pełnym wymiarze czasu pracy nie tylko przez okres wskazanych 12 miesięcy refundacji, ale również przez kolejne 12 miesięcy po jej zakończeniu. Niewywiązanie się z obowiązków skutkować będzie koniecznością zwrotu uzyskanej pomocy w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania refundacji za pierwszy miesiąc, w ciągu 30 dni od daty otrzymania wezwania starosty.

Do zwrotu nie będą zobowiązani pracodawcy, z którymi skierowany bezrobotny rozwiąże umowę bądź zostanie zwolniony  dyscyplinarnie. W takich przypadkach urząd pracy skieruje kolejną osobę bezrobotną. W razie braku możliwości uzupełnienia braków kadrowych przez urząd otrzymane wsparcie za okres, w którym uprzednio skierowany bezrobotny pozostawał w zatrudnieniu, nie podlega zwrotowi.

Nie wszyscy pracodawcy będą mogli jednak liczyć na wsparcie z urzędu. Zgodnie z założeniami nowelizacji, refundacja nie przysługuje pracodawcom, u których w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Ma to na celu ukrócenie procederu zmian kadrowych w celu skorzystania z dofinansowania na pracownika.

Informacja o naborze wniosków zostanie zamieszczona w najbliższym czasie na naszej stronie internetowej www.pup.nysa.pl  

Wydrukuj Poleć stronę Generuj PDF Redagował: Artur Canecki 2015-12-30 11:20:30 wstecz wstecz

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
projekt i realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl