http://pup.nysa.pl/powiatowy_urzad_pracy/aktualnosci_lista/st:1/idn:3268.html

Aktualności

Nabór wniosków dotyczących dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

2021-01-13


Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków dotyczących dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

Termin składania wniosków:

14.01.2021 r. – do wyczerpania środków

Termin rozpatrywania wniosków:

do  30 dni od dnia złożenia wniosku

Maksymalna wysokość kwoty refundacji

1400 zł/m-c

Miejsce składania wniosków:

 Powiatowy Urząd Pracy w Nysie, ul. Słowiańska 19 w godz: 7-15 poprzez włożenie do urny ustawionej w wejściu głównych do urzędu lub nadesłanie wniosku drogą pocztową.

Kryteria oceny wniosków

Wnioski będą oceniane wg poniższych kryteriów:

1)  stan zatrudnienia u wnioskodawcy w dniu złożenia wniosku w porównaniu do średniej zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy:

 • zwiększył się - 2 pkt,
 • nie uległ zmianie - 1 pkt,
 • zmniejszył się - 0 pkt,

2)  wysokość proponowanego wynagrodzenia brutto:

 •   od 2800 do 2899 zł - 1 pkt,
 •   od 2900 do 3099 zł - 3 pkt.,
 •   3100 i powyżej - 5 pkt,

3)   miejsce wykonywania pracy w ramach dofinansowania:

 •   na terenie powiatu nyskiego - 3 pkt,
 •   poza powiatem nyskim - 1 pkt,
 •   stanowisko pracy ruchome (w miejscu wykonywania zleceń) - 1 pkt,
 •   stanowisko pracy poza województwem opolskim - 0 pkt,

 4)    rodzaj stanowiska pracy na którym zostanie zatrudniona skierowana osoba bezrobotna:

 •   w sektorze produkcyjnym - 2 pkt,
 •   w innym sektorze - 0 pkt,

5)  długość gwarantowanego zatrudnienia po okresie 18 m-cy lub 36 m-cy (ustawowo wymaganym):

 •   30 dni - 1 pkt,
 •   od 2 do 3 miesięcy - 3 pkt,
 •   od 4 miesięcy wzwyż - 5 pkt

 

Minimalna liczba punktów umożliwiająca pozytywne rozpatrzenie wniosku wynosi 8 pkt

Urząd zastrzega sobie prawo negatywnego rozpatrzenia wniosku w przypadku braku w ewidencji osób bezrobotnych, osób spełniających wymagania stanowiska pracy podane przez wnioskodawcę.

Uwaga: Wypełnienie wniosku wg powyższych kryteriów nie będzie podlegało negocjacji po rozpatrzeniu wniosku.

Tryb rozpatrywania wniosków:

Wnioski będą rozpatrywane w trybie ciągłym na zasadach ustalonych w regulaminie dotyczącym przyznawania pracodawcy lub przedsiębiorcy dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie, zamieszczonym na stronie internetowej urzędu.

Kto może wystąpić z wnioskiem o organizację prac interwencyjnych:

Wnioski mogą być składane przez wszystkich zainteresowanych Pracodawców oraz przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą 

Złożone wnioski finansowane będą ze środków Funduszu Pracy.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 24 (II piętro) lub pod numerem tel. 

/77/ 448 99 05

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Regulamin dotyczacy przyznawania dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

Grafika : drukuj / nie drukuj