http://pup.nysa.pl/powiatowy_urzad_pracy/aktualnosci_lista/st:1/idn:3205.html

Aktualności

Środki finansowe na program aktywizacji osób bezrobotnych.

2020-07-31

W minionym tygodniu Starosta Nyski pozyskał 1.500 tys. zł. z rezerwy Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia. Dzięki pozyskanym środkom finansowym szansę na zatrudnienie znajdzie blisko 160 osób.  W ramach programu przewiduje się sfinansowanie bezrobotnym wynagrodzenia w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych, staży, oraz wsparcie pracodawców w tworzeniu miejsc pracy w ramach refundacji kosztów doposażenia stanowiska pracy a także możliwe będzie udzielenie środków osobom bezrobotnym na podjęcie działalności gospodarczej.

W najbliższym czasie na stronie www.pup.nysa.pl zamieszczone zostaną informacje o naborach wniosków na powyższe formy wsparcia.

.

fot. Starostwo Powiatowe w Nysie

 


Grafika : drukuj / nie drukuj