http://pup.nysa.pl/powiatowy_urzad_pracy/aktualnosci_lista/st:1/idn:3191.html

Aktualności

Środki finansowe PFRON

2020-06-10

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie informuje, że pozyskał środki finansowe Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na realizację staży, refundacji kosztów wyposażenia/ doposażenia stanowiska pracy, szkoleń, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
dla osób ze stopniem niepełnosprawności.

Pracodawcy i osoby bezrobotne, poszukujące pracy posiadające stopień niepełnosprawności zainteresowani ww. formami wsparcia proszone są o kontakt pod nr tel. 77 448 99 19, bądź pod numerami:

Staże -77 448 99 31
Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy – 77 448 99 19
Dotacje na rozpoczęcie działalności – 77 448 99 47
Szkolenia – 77 448 99 06

Grafika : drukuj / nie drukuj