http://pup.nysa.pl/powiatowy_urzad_pracy/aktualnosci_lista/st:1/idn:3177.html

Aktualności

Trzeci nabór wniosków

2020-05-26

.

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabory wniosków dotyczących:

- Niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców z przeznaczeniem
na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.
Ogłoszenie naboru z dniem 01.04.2020 r.

Kliknij tutaj, aby uzyskać szczegółowe informacje >> https://bit.ly/2Sg8LYG- Dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną niezatrudniającą pracowników.
Ogłoszenie naboru z dniem 01.06.2020 r.
Nabór potrwa do dnia 15.06.2020 r.

Kliknij tutaj, aby uzyskać szczegółowe informacje >> https://bit.ly/2y7rFdm- Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.
Ogłoszenie naboru z dniem 01.06.2020 r.
Nabór potrwa do dnia 15.06.2020 r.

Kliknij tutaj, aby uzyskać szczegółowe informacje >> https://bit.ly/2VK97Jm- Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Ogłoszenie naboru z dniem 01.06.2020 r.
Nabór potrwa do dnia 15.06.2020 r.

Kliknij tutaj, aby uzyskać szczegółowe informacje >> https://bit.ly/35dE3ox

 

Grafika : drukuj / nie drukuj