http://pup.nysa.pl/powiatowy_urzad_pracy/aktualnosci_lista/st:1/idn:3173.html

Aktualności

Ważna informacja dla pracodawców, z którymi zostały już zawarte umowy o dofinansowanie

2020-05-20

Pracodawcy, z którymi zostały już zawarte umowy o dofinansowanie proszeni są o składanie rozliczeń za bieżący miesiąc.

Należy złożyć wypełnione oświadczenie (stanowiące załącznik nr 2 do umowy) o zatrudnieniu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane.
Do oświadczenia należy dołączyć wypełniony kalkulator dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne wg stanu na ostatni dzień miesiąca, za który pracodawca ubiega się o dofinansowanie.

 UWAGA!!! W kalkulatorze spadku obrotów należy wpisać takie same wartości, jakie były na etapie składania wniosku.

 Forma składania rozliczenia:

  • pisemne drogą pocztową lub osobiście do skrzynki podawczej w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie, dodatkowo prosimy o wysyłanie pliku kalkulatora dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników zapisanego w formacie .xls lub .xlsx na adres e-mail: t.swietlikowski@pup.nysa.pl (w treści maila prosimy o podanie daty złożenia wniosku w siedzibie urzędu oraz podanie danych firmy).
  • drogą elektroniczną za pomocą portalu praca.gov.pl >>https://bit.ly/2zANYsw << zakładka Pismo do Urzędu(PSZ-UP)

 Dokumenty do pobrania:

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
załącznik nr 2 do umowy.pdf załącznik nr 2 do umowy.pdf 2.93MB pobierz
Grafika : drukuj / nie drukuj