http://pup.nysa.pl/powiatowy_urzad_pracy/aktualnosci_lista/st:1/idn:3151.html

Aktualności

KOMUNIKAT MINISTERSTWA ZDROWIA

2020-03-18

Ministerstwo Zdrowia poinformowało że każda,
nawet nieubezpieczona osoba, będzie diagnozowana
bezpłatnie w przypadku podejrzenia zakażenia
koronawirusem.

W związku z powyższym prosimy o powstrzymanie się od rejestracji
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie w celu m.in. uzyskaniu ubezpieczenia
zdrowotnego.

Reguluje to ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374)

Grafika : drukuj / nie drukuj