Dzisiaj mamy: 13 kwiecień 2021 roku
Strona główna Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
strona główna mapa witryny poleć stronę BIP
zwiększ czcionkę normalna czcionka zmniejsz czcionkę Rozmiar czcionek
Newsletter

Dopisz się do newslettera

Aktualności

Nabór wniosków na szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

2019-09-15

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

 

UWAGA ! Limit środków, którymi dysponuje PUP Nysa wynosi 150.000,00 zł.

 

Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone w terminie od 09 września 2019 roku do 20 września 2019 roku.

 

Priorytety wydatkowania środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2019 roku (pracodawcy ubiegający się o dofinansowanie kształcenia w ramach rezerwy KFS, muszą spełnić co najmniej jeden z poniższych priorytetów):

 

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej,
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,
 3. wsparcie kształcenie ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy.*

*Pracodawca, który chce spełnić priorytet 3. powinien udowodnić, że ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu trzech miesięcy po jego złożeniu zostały/zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe technologie i systemy, a pracownicy objęci kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi/planowanymi do wprowadzenia zmianami.  Wsparciem kształcenia w ramach tego priorytetu można objąć wyłącznie pracownika, który w ramach wykonywania swoich zadań zawodowych na stanowisku pracy korzysta lub będzie korzystał z nowych technologii i narzędzi pracy.

 

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego można przeznaczyć na sfinansowanie:

 • kursów i studiów podyplomowych realizowanych z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminów umożliwiających uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badań lekarskich i psychologicznych wymaganych do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

 

UWAGA !

 • W ramach środków z KFS nie można ubiegać się o sfinansowanie kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia związanych z kursem, studiami podyplomowymi lub egzaminem.
 • Wnioski powinny być złożone minimum 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kształcenia ustawicznego.
 • Ustala się  limit kosztów kształcenia ustawicznego na osobę do wysokości  4.500,00 zł.

 

Przy rozpatrywaniu wniosków PUP Nysa uwzględnia:

 • zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków z rezerwy KFS na dany rok;
 • zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 • koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków z rezerwy KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 • posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków z rezerwy KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 • w przypadku kursów-posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 • plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków z rezerwy KFS;
 • możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów środków z rezerwy KFS,
 • korzystanie z dofinansowania ze środków KFS w roku bieżącym i latach poprzednich.

 

Wnioski należy składać w biurze podawczym PUP Nysa, ul. Słowiańska 19 pok. nr 5, parter.

Dodatkowych informacji mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu 77 448 99 06 lub

w siedzibie urzędu, II piętro, pok. nr 27.

 

Dokumenty do pobrania:

 1. Wniosek z załącznikami.
 2. Regulamin.

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 3 ]
formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis-3.pdf formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis-3.pdf 0.97MB pobierz
formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-inna-niz-pomoc-w-rolnictwie-lub-rybolowstwie-pomoc-897 (1).pdf formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-inna-niz-pomoc-w-rolnictwie-lub-rybolowstwie-pomoc-897 (1).pdf 650.99KB pobierz
wniosek KFS 2019.doc wniosek KFS 2019.doc 407.5KB pobierz
Wydrukuj Poleć stronę Generuj PDF Redagował: Daniel Machnik 2019-09-18 11:30:52 wstecz wstecz

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
projekt i realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl