Dzisiaj mamy: 18 styczeń 2021 roku
Strona główna Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
strona główna mapa witryny poleć stronę BIP
zwiększ czcionkę normalna czcionka zmniejsz czcionkę Rozmiar czcionek
Newsletter

Dopisz się do newslettera

Aktualności

Nabór KFS

2019-02-13

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

 

UWAGA ! Limit środków, którymi dysponuje PUP Nysa wynosi 456.500,00 zł.


Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone w terminie od 11 lutego 2019 roku do 15 lutego 2019 roku.

Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2019 roku:

1)  wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie* lub województwie zawodach deficytowych,

2)   wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości**,

3)    wsparcie kształcenie ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art.4 ust. 1 ustawy   o spółdzielniach socjalnych lub pracowników  Zakładów Aktywności Zawodowej,

4)   wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co  najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej,

5)   wsparcie kształcenia  ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu,

6)   wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

 

*Przy ocenie wniosków, uwzględnia się wyłącznie zawody deficytowe zidentyfikowane w powiecie nyskim, określone w „Barometrze zawodów 2019 (powiat nyski)

** Wnioskodawca musi wykazać, że osoba, która ma zostać objęta dofinansowaniem ze środków KFS, nie posiada egzaminu maturalnego (np. oświadczenie).

 

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego można przeznaczyć na sfinansowanie:

 • kursów i studiów podyplomowych realizowanych z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminów umożliwiających uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badań lekarskich i psychologicznych wymaganych do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

 

UWAGA !

 

 • W ramach środków z KFS nie można ubiegać się o sfinansowanie kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia związanych z kursem, studiami podyplomowymi lub egzaminem.
 • Wnioski powinny być złożone minimum 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kształcenia ustawicznego.
 • Ustala się  limit kosztów kształcenia ustawicznego na osobę do wysokości  4.500,00 zł.

 

Przy rozpatrywaniu wniosków PUP Nysa uwzględnia:

 • zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
 • zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 • koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS                 w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 • posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 • w przypadku kursów-posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 • plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
 • możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów środków KFS.

 

Wnioski należy składać w biurze podawczym PUP Nysa, ul. Słowiańska 19 pok. nr 5, parter.

Dodatkowych informacji mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu 77 448 99 06 lub

w siedzibie urzędu, II piętro, pok. nr 27.

 

Dokumenty do pobrania:

 1. Wniosek z załącznikami.
 2. Regulamin.

 

 

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 4 ]
BAROMETR-ZAWODÓW-POWIAT NYSKI 2019.jpg BAROMETR-ZAWODÓW-POWIAT NYSKI 2019.jpg 1.12MB pobierz
formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis-1.xls formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis-1.xls 137KB pobierz
formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-inna-niz-pomoc-w-rolnictwie-lub-rybolowstwie-pomoc-897 (1).pdf formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-inna-niz-pomoc-w-rolnictwie-lub-rybolowstwie-pomoc-897 (1).pdf 650.99KB pobierz
wniosek KFS 2019.doc wniosek KFS 2019.doc 412KB pobierz
Wydrukuj Poleć stronę Generuj PDF Redagował: Artur Canecki 2019-02-13 07:24:16 wstecz wstecz

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
projekt i realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl