http://pup.nysa.pl/powiatowy_urzad_pracy/aktualnosci_lista/st:1/idn:2842.html

Aktualności

Nabór wniosków na roboty publiczne.

2018-10-09

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków o organizację robót publicznych 

Termin składania wniosków: od dnia 17.09.2018 r. do wyczerpania środków

Okres trwania robót publicznych: do 3 miesięcy.

Okres zatrudnienia po robotach publicznych: minimum 30 dni

Wysokość refundacji: 90 % kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne (jednak nie więcej niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 2100 zł )

Osoby bezrobotne tylko raz w roku mogą być kierowane na roboty publiczne.

W przypadku złożonych wniosków o organizację robót publicznych, w których planowane jest zatrudnienie dwóch lub więcej osób, data końca musi być jadnakowa.

Po zakończeniu naboru, wnioski zostaną rozpatrzone przez Komisję ds. rozpatrywania wniosków, która przy ocenie wniosków kierować się będzie m.in. długością okresu gwarantowanego zatrudnienia po robotach publicznych i zakresem wykonywania prac.

Dokumenty do pobrania:

1. Wniosek o organizowanie i finansowanie robót publicznych.

2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (tylko w przypadku beneficjentów pomocy publicznej)

 

 

Szczegółowych informacji udziela:

Marcin Kardela

Specjalista ds. programów

m.kardela@pup.nysa.pl

pok. 24 II piętro

tel. 77 4489905

Grafika : drukuj / nie drukuj