Dzisiaj mamy: 2 marzec 2021 roku
Strona główna Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
strona główna mapa witryny poleć stronę BIP
zwiększ czcionkę normalna czcionka zmniejsz czcionkę Rozmiar czcionek
Newsletter

Dopisz się do newslettera

Aktualności

Nabór wniosków na szkolenia finansowane z KFS

2017-09-19

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków 
z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i 
pracodawcy.

 

Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone w terminie

od 25 września 2017 roku do 27 września 2017 roku

 

UWAGA! Pracodawca ubiegający się o środki rezerwy KFS w 2017 musi spełnić łącznie przynajmniej dwa priorytety - jeden priorytet Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej i jeden priorytet Rady Rynku Pracy. 

 

Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 roku:

1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna,*

2) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,**

3) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterzez, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

*Aby skorzystać ze środków KFS w ramach priorytetu 1 firma powinna posiadać przypisany dla przeważającego rodzaju prowadzonej przez siebie działalności kod PKD:  (kliknij po szczegóły)

 

**Barometr zawodów 2017 (powiat nyski); Barometr zawodów 2017 (województwo opolskie)

 

Priorytety Rady Rynku Pracy na rok 2017:

1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego osób , które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie posiadają matury),

2) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia,

3) wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych,

4) wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji.

 

Barometr zawodów 2017:

 

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego można przeznaczyć na sfinansowanie:

 • kursów i studiów podyplomowych realizowanych z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

 • egzaminów umożliwiających uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

 • badań lekarskich i psychologicznych wymaganych do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,

 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

   

W ramach środków z KFS nie można ubiegać się o sfinansowanie kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia związanych z kursem, studiami podyplomowymi lub egzaminem.

 

Przy rozpatrywaniu wniosków PUP Nysa uwzględnia:

 1. zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;

 2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z porzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;

 3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze srodków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;

 4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;

 5. w przypadku kursów-posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;

 6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;

 7. możliwość sfinansownaia ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów środków KFS.

Wnioski należy składać w biurze podawczym PUP Nysa, ul. Słowiańska 19 pok. nr 5, parter.

Dodatkowych informacji mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu 77 448 99 06 lub w siedzibie urzędu, II piętro, pok. nr 27.


Dokumenty do pobrania:

 1. Wniosek z załącznikami.
 2. Regulamin
 3. Wyjaśnienia do priorytetów z KFS

  

 Nazwa plikuRozmiarPobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 4 ]
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 79.71KB  pobierz
 
regulamin KFS.pdf regulamin KFS.pdf 3.06MB  pobierz
 
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w ramach rezerwy KFS Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w ramach rezerwy KFS 412KB  pobierz
 
Wyjaśnienia do priorytetów z KFS Wyjaśnienia do priorytetów z KFS 13.95KB  pobie

Wydrukuj Poleć stronę Generuj PDF Redagował: Mateusz Zyzak 2017-09-29 09:05:11 wstecz wstecz

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
projekt i realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl