http://pup.nysa.pl/powiatowy_urzad_pracy/aktualnosci_lista/st:1/idn:2494.html

Aktualności

Konkurs Lodołamacze 2017

2017-08-11

Uprzejmie informujemy, że trwa XII edycja Konkursu i Kampanii na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych LODOŁAMACZE 2017, którego celem jest uhonorowanie i docenienie pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, a także instytucji, zakładów pracy, firm oraz osób indywidualnych realizujących różnego rodzaju aktywności w tym zakresie.

Konkurs składa się z dwóch etapów; regionalnego i centralnego. W pierwszym etapie niezależne kapituły, na podstawie zgłoszonych nominacji i nadesłanych materiałów, dokonają analizy i wyłonią finalistów regionalnych. Zwycięzcy pierwszego etapu automatycznie przechodzą do etapu centralnego , w którym Kapituła wyłoni  ogólnopolskich Lodołamaczy 2017.

Członkowie kapituł Regionalnych zgłoszą nominację dwóch kandydatów w każdej z kategorii.

Jednocześnie kandydaci mogą zgłaszać się we wszystkich kategoriach poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie internetowej WWW.lodolamacze.info.pl

 

Zbieranie zgłoszeń do konkursu będzie trwało do 15 sierpnia.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej:

http://www.lodolamacze.info.pl/

Grafika : drukuj / nie drukuj