Dzisiaj mamy: 16 wrzesień 2019 roku
Strona główna Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
strona główna mapa witryny poleć stronę BIP
zwiększ czcionkę normalna czcionka zmniejsz czcionkę Rozmiar czcionek
Newsletter

Dopisz się do newslettera

Aktualności

Nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

2017-02-01

 

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników
i pracodawcy.

 

Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone w terminie

od 06 lutego 2017 roku do 15 lutego 2017 roku

Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 roku:

 

1) wsparciezawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport
i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna,*

 2) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,**

 3) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterzez, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

*Aby skorzystać ze środków KFS w ramach priorytetu 1 firma powinna posiadać przypisany dla przeważającego rodzaju prowadzonej przez siebie działalności kod PKD:  (kliknij po szczegóły)

 

Barometr zawodów 2017:


Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego można przeznaczyć na sfinansowanie:

 • kursów i studiów podyplomowych realizowanych z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

 • egzaminów umożliwiających uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

 • badań lekarskich i psychologicznych wymaganych do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,

 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

   

W ramach środków z KFS nie można ubiegać się o sfinansowanie kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia związanych z kursem, studiami podyplomowymi lub egzaminem.

 

UWAGA !!!

Wnioski powinny być złożone minimum 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kształcenia ustawicznego.

Przy rozpatrywaniu wniosków PUP Nysa uwzględnia:

 1. zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;

 2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z porzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;

 3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze srodków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;

 4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;

 5. w przypadku kursów-posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;

 6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;

 7. możliwość sfinansownaia ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów środków KFS.

Wnioski należy składać w biurze podawczym PUP Nysa, ul. Słowiańska 19 pok. nr 5, parter.

Dodatkowych informacji mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu 77 448 99 06 lub

w siedzibie urzędu, II piętro, pok. nr 27.


Dokumenty do pobrania:

 1. Wniosek z załącznikami.
 2. Regulamin
 3. Wyjaśnienia do priorytetów z KFS

 

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 3 ]
formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis 133.5KB pobierz
regulamin KFS.pdf regulamin KFS.pdf 3.06MB pobierz
Wyjaśnienia do priorytetów z KFS Wyjaśnienia do priorytetów z KFS 13.95KB pobierz
Wydrukuj Poleć stronę Generuj PDF Redagował: Agnieszka Chomyn 2017-02-07 09:27:19 wstecz wstecz

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
projekt i realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl