Dzisiaj mamy: 24 listopad 2017 roku
Strona główna Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
strona główna mapa witryny poleć stronę BIP
zwiększ czcionkę normalna czcionka zmniejsz czcionkę Rozmiar czcionek
Newsletter

Dopisz się do newslettera

Aktualności

Nabór wniosków na staże 2017 r.

2017-07-14

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza kolejny nabór wniosków na staże finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPO WO) oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój(PO WER)


Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane w procedurze ciągłej w terminie od 01.07.2017 r. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na powyższy cel.

 

Podstawą pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest:

  • przedłożenie wszystkich wymaganych dokumentów (wniosek wraz z  załącznikami)
  • zapewnienie osobie bezrobotnej zatrudnienia po zakończonym stażu.

Pracodawca/Przedsiębiorca po zakończonym stażu zobowiązany jest do zatrudnienia osoby bezrobotnej (stażysty) na okres
1 m-ca w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę


Wnioski będą oceniane wg poniższych kryteriów: 

 

1)  długość gwarantowanego zatrudnienia po zakończonym stażu:

  • 3 miesiące - 1 pkt 
  • pow. 3 do 6 miesięcy - 2 pkt,
  • pow. 6 miesięcy - 3 pkt

2)  stan zatrudnienia u Organizatora w dniu złożenia wniosku w porównaniu do średniej zatrudnienia z ostatnich 6 miesięcy:

  • zmniejszył się - 0 pkt,
  • nie uległ zmianie - 1 pkt,
  • zwiększył się - 2 pkt,

3)  ocena proponowanego programu stażu, w tym adekwatność umiejetności i kwalifikacji uzyskanych w trakcie trwania stażu do potrzeb lokalnego rynku pracy, możliwość skierowania osób bezrobotnych na wskazane stanowisko, warunki do jego organizacji:

  •  ocena komisji  0 - 6 pkt,

 

Minimalna liczba punktów umożliwiająca pozytywne rozpatrzenie wniosku wynosi 6 pkt

W przypadku, gdy liczba wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż liczba wolnych miejsc stażowych, umowy zostaną zawarte z tymi Organizatorami, których wnioski uzyskają najwyższą liczbę punków, a w dalszej kolejności brana pod uwagę będzie data wpływu wniosku.

Urząd zastrzega sobie prawo negatywnego rozpatrzenia wniosku w przypadku braku w ewidencji osób bezrobotnych spełniających wymagania wskazane przez Organizatora we wniosku.


Uwaga: Wniosek nie będzie podlegał negocjacji po jego rozpatrzeniu.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (77) 44 89 922, (77) 44 89 931 lub w Powiatowym Urzędzie Pracy, ul. Słowiańska 19, II piętro, pokój 25-26.

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
Regulamin organizowania staży 2017.pdf Regulamin organizowania staży 2017.pdf 1.99MB pobierz
Wniosek na staż 2017.doc Wniosek na staż 2017.doc 229KB pobierz
Wydrukuj Poleć stronę Generuj PDF Redagował: Artur Canecki 2017-07-14 07:53:52 wstecz wstecz

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
projekt i realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl