http://pup.nysa.pl/powiatowy_urzad_pracy/aktualnosci_lista/printpage.html

Aktualności

UWAGA STAŻYSTO

2020-03-18

UWAGA STAŻYSTO


W związku z wystąpieniem stanu zagrożenia emidemicznego i licznymi zapytaniami z Państwa strony dotyczacymi realizacji stażu informujemy, że:


1. W instytucjach/firmach, których działalność została ograniczona lub zawieszona stażysta powinien dostosować się do wprowadzonych przez Pracodawcę zmian.

  • jeśli Pracodawca czasowo zamknął firmę/instytucję, a Ty jesteś gotowy do świadczenia stażu zachowujesz prawo do stypendium;
  • jeśli Pracodawca ogrniczył czas pracy, Ciebie to ograniczenie również dotyczy
    z zachowaniem prawa do pełnego stypendium;

2. Jeśli jesteś rodzicem/opiekunem dziecka do ukończenia 8 roku życia uczęszczającego do placówki oświatowej, która została zamknięta złóż do pracodawcy oświadczenie o konieczności sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem analogicznie jak pracownik. Wzór oświadczenia(plik docx 15kb). (kliknij)
- zachowasz prawo do pełnego stypendium przez okres 14 dni.


Dodatkowe informacje:
Staże
 - 77 448 99 31, 77 448 99 22

Grafika : drukuj / nie drukuj