Dzisiaj mamy: 4 sierpień 2020 roku
Strona główna Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
strona główna mapa witryny poleć stronę BIP
zwiększ czcionkę normalna czcionka zmniejsz czcionkę Rozmiar czcionek
Newsletter

Dopisz się do newslettera

Aktualności

Praca w Zakładzie Karnym

2020-07-14

   

Zakład Karny w Nysie ogłasza nabór na stanowiska

 • NAUCZYCIELA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

 • NAUCZYCIELA ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH, OBSŁUGA I PROGRAMOWANIE OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE CNC NA KWALIFIKACYJNYM KURSIE ZAWODOWYM

 • NAUCZYCIELA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH NA KWALIFIKACYJNYM KURSIE ZAWODOWYM, W ZAWODOACH MECHANIK MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ ORAZ OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

Przewidywane zatrudnienie: 1 września  2020 r.

Wszelkich informacji na temat naboru udziela dział kadr Zakładu Karnego w Nysie, ul. Kościuszki  4a , 48-300 Nysa  

 telefon 77 4332471 wew. 269  lub 260

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j.  Dz. U. 2019.2215) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017.1575 z późn. zm.).

Charakter pracy: Nauczyciel język angielskiego w liceum ogólnokształcącym w Centrum Kształcenia    Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w  Nysie

 • przewidywana liczba osób do zatrudnienia: 1 osoba   6/18 etatu
 • praca w szkole godzinach 1510 – 1915 od poniedziałku do piątku,
 • praca ze słuchaczami niedostosowanymi społecznie w warunkach zakładu karnego.

Charakter pracy: Nauczyciel zajęć praktycznych – obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym  w Centrum Kształcenia    Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w  Nysie

 • przewidywana liczba osób do zatrudnienia: 1 osoba   6/20 etatu
 • praca w szkole godzinach 800 – 1300 od poniedziałku do piątku,
 • praca ze słuchaczami niedostosowanymi społecznie w warunkach zakładu karnego.

Charakter pracy: Nauczyciel przedmiotów zawodowych  na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym, w zawodach mechanik monter maszyn i urządzeń oraz operator obrabiarek skrawających  w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w  Nysie

 • przewidywana liczba osób do zatrudnienia: 1 osoba   5/18 etatu
 • praca w szkole godzinach 800 – 1300  i 1510 – 1915 od poniedziałku do piątku,
 • praca ze słuchaczami niedostosowanymi społecznie w warunkach zakładu karnego.

Wymagania:

 1. Wykształcenie określone w § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017.1575 z późn. zm.).
 2. Posiadanie przygotowania pedagogicznego.
 3. Staż pracy z dorosłymi.

Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która:

 1. Posiada odpowiednie wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje; 
 2. Przestrzega podstawowych zasad moralnych; 
 3. Spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu;
 4. Posiada obywatelstwo polskie;
 5. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
 6. Wobec której nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;
 7. Nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie.

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów:

 1. Ocena złożonych dokumentów;
 2. Rozmowa kwalifikacyjna;
 3. Badania lekarskie.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie na stanowisko nauczyciela geografii w liceum ogólnokształcącym, skierowane do dyrektora Zakładu Karnego w Nysie ;
 2. Życiorys – CV;
 3. Świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy – kopie (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
 4. Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie – kopie (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
 5. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe lub specjalistyczne – kopie (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
 6. Wypełniony kwestionariusz osobowy (zamieszczony w załączniku do ogłoszenia);
 7. Klauzula Zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych od osoby, której dane dotyczą (zamieszczone w załączniku do ogłoszenia);
 8. Informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w terminie od 22.07.2020 r. do 07.08.2020 r.

 • osobiście w siedzibie Zakładu Karnego w Nysie ;
 • listownie na adres: Zakład Karny w Nysie, ul. Kościuszki 4a 48-300 Nysa  (liczy się data wpływu dokumentów do Zakładu Karnego w Nysie).

Zgłoszenia po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane

Klauzula RODO do pobrania

Kwestionariusz kandydatado pobrania

Szczegóły oraz inne oferty pracy znajdziecie na stronie: https://www.sw.gov.pl/praca-oferty-szukaj

Wydrukuj Poleć stronę Generuj PDF Redagował: Artur Canecki 2020-07-23 10:00:26 wstecz wstecz

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
projekt i realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl