http://pup.nysa.pl/powiatowy_urzad_pracy/aktualnosci_lista/idn:3192.html

Aktualności

Nowe formy wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej.

2020-07-02

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19.

Ogłaszamy nabory na dwa nowe instrumenty finansowane ze środków rezerwy Funduszu Pracy:

  • Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art.15zzda) (szczegóły)
  • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej (art.15zze2) (szczegóły)

Grafika : drukuj / nie drukuj