http://pup.nysa.pl/powiatowy_urzad_pracy/aktualnosci_lista/idn:3172.html

Aktualności

Rekrutacja do służby więziennej

2020-05-08

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1427) oraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1631) ogłasza rozpoczęcie procedury kwalifikacyjnej dla kandydatów do służby w Służbie Więziennej na terenie podległym Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Opolu na rok 2020, zarządzając wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko: strażnik działu ochrony oraz młodszy wychowawca działu penitencjarnego.

 

Link do oferty pracy na stanowisko: strażnik działu ochrony.

https://www.sw.gov.pl/praca-oferta/zaklad-karny-w-nysie-stra

 

Link do oferty pracy na stanowisko: młodszy wychowawca działu penitencjarnego.

https://www.sw.gov.pl/praca-oferta/zaklad-karny-w-nysie-mlodszy-wychowawca-dzialu-penitencjarnego2020

 

Grafika : drukuj / nie drukuj