http://pup.nysa.pl/powiatowy_urzad_pracy/aktualnosci_lista/idn:3166.html

Aktualności

Kolejny nabór wniosków

2020-04-20

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabory wniosków dotyczących:

- Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Ogłoszenie naboru z dniem 21.04.2020 r.
Nabór potrwa do dnia 05.05.2020 r. 

Grafika : drukuj / nie drukuj