http://pup.nysa.pl/powiatowy_urzad_pracy/aktualnosci_lista/idn:3164.html

Aktualności

Nabory wniosków

2020-04-24

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabory wniosków dotyczących:

- Niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców z przeznaczeniem
na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.
Ogłoszenie naboru z dniem 01.04.2020 r.

- Dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną niezatrudniającą pracowników.
Ogłoszenie naboru z dniem 16.04.2020 r.
Nabór potrwa do dnia 30.04.2020 r.

- Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.
Ogłoszenie naboru z dniem 16.04.2020 r.
Nabór potrwa do dnia 30.04.2020 r.

- Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Ogłoszenie naboru z dniem 21.04.2020 r.
Nabór potrwa do dnia 30.04.2020 r.


.

Zanim zadzwonisz, napiszesz - sprawdź czy na Twoje pytanie nie ma odpowiedzi

  (kliknij po szczegóły)

Grafika : drukuj / nie drukuj