Dzisiaj mamy: 3 marzec 2021 roku
Strona główna Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
strona główna mapa witryny poleć stronę BIP
zwiększ czcionkę normalna czcionka zmniejsz czcionkę Rozmiar czcionek
Newsletter

Dopisz się do newslettera

Aktualności

Dotacje dla firm na utworzenie stanowiska pracy

2020-01-09

 


Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 

Terminy składania wniosków:

I nabór: 10.02.2020 r. – 14.02.2020 r.

Planowany jest również drugi nabór w misiącu sierpniu 2020 r.

Termin rozpatrywania wniosków:

do  30 dni od dnia złożenia wniosku

Maksymalna wysokość kwoty refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy

Maksymalna kwota refundacji na 1 stanowisko pracy wynosi 20.000 zł brutto
 

Miejsce składania wniosków:

 
Biuro podawcze Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie w godz. 700-1500
pokój nr 5 (parter) 

W przypadku wniosków nadesłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data wpływu wniosku do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
 

Kryteria oceny wniosków

 

 

 

 

 

 

 

Wnioski będą oceniane wg poniższych kryteriów:

1)  stan zatrudnienia u wnioskodawcy w dniu złożenia wniosku w porównaniu do średniej zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy:

 • zwiększył się - 2 pkt,
 • nie uległ zmianie - 1 pkt,
 • zmniejszył się - 0 pkt,

2)  wysokość proponowanego wynagrodzenia brutto[1]:

 •   od 2600 do 2699 zł - 1 pkt,
 •   od 2700 do 2899 zł - 3 pkt.,
 •   2900 i powyżej - 5 pkt,

3)   miejsce wykonywania pracy w ramach dofinansowania:

 •   na terenie powiatu nyskiego - 3 pkt,
 •   poza powiatem nyskim - 1 pkt,
 •   stanowisko pracy ruchome (w miejscu wykonywania zleceń) - 1 pkt,
 •   stanowisko pracy poza województwem opolskim - 0 pkt,

 4)    rodzaj stanowiska pracy na którym zostanie zatrudniona skierowana osoba:

 •   w sektorze produkcyjnym - 2 pkt,
 •   w innym sektorze - 0 pkt,

5)  długość gwarantowanego zatrudnienia po okresie 24 m-cy (ustawowo wymaganym):

 •   30 dni - 1 pkt,
 •   od 2 do 3 miesięcy - 3 pkt,
 •   od 4 miesięcy wzwyż - 5 pkt

6)  proponowane zabezpieczenie zwrotu refundacji:

 •   akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji - 1 pkt.,
 •   weksel z poręczeniem wekslowym - 3 pkt.,
 •   blokada rachunku bankowego - 4 pkt.,
 •   gwarancja bankowa - 5 pkt.,

 

Minimalna liczba punktów umożliwiająca pozytywne rozpatrzenie

wniosku wynosi 11 pkt

Urząd zastrzega sobie prawo negatywnego rozpatrzenia wniosku

w przypadku braku w ewidencji, osób spełniających wymagania

stanowiska pracy podane przez wnioskodawcę.

Uwaga: Wypełnienie wniosku wg powyższych kryteriów nie będzie podlegało negocjacji po rozpatrzeniu wniosku.

Tryb rozpatrywania wniosków:

 
Wnioski będą rozpatrywane w trybie konkursowym na zasadach ustalonych

w regulaminie dotyczącym refundacji kosztów doposażenia/ wyposażenia

stanowiska pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie zamieszczonym

na stronie internetowej Urzędu.

UWAGA: Złożone wnioski będą finansowane  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach dwóch programów:

 

1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPO WO). 

Uczestnikami ww. programu, mogą zostać osoby powyżej 29 roku życia (w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mają ukończony 30 rok życia), znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.:

1) kobiety,

2) osoby z niepełnosprawnościami,

3) osoby po 50 roku życia,

4) osoby długotrwale bezrobotne,

5) osoby o niskich kwalifikacjach (tj. osoby z wykształceniem maksymalnie średnim za wyjatkiem studium policealnego i pomaturalnego),

6) osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,

7) imigranci i reemigranci.

2. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Uczestnikami ww. programu, mogą zostać osoby które nie ukończyły 30 roku życia.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 24 (II piętro) lub pod numerem tel. 

/77/ 448 99 05

 DOKUMENTY DO POBRANIA:


Regulamin dotyczący refundacji kosztów doposażenia/wyposażenia stanowiska prac


Wniosek dotyczący refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy (podmiot, szkoła, przedszkole)


Wniosek dotyczący refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy (PRODUCENT ROLNY)


Wniosek dot. refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy (żłobek, klub dziecięcy lub podmiot świadczacy usługi rehabilitacyjne)


Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (obowiązkowy załącznik do wniosku)

 

 

Wydrukuj Poleć stronę Generuj PDF Redagował: Tomasz Świetlikowski 2020-01-21 10:53:06 wstecz wstecz

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
projekt i realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl