http://pup.nysa.pl/powiatowy_urzad_pracy/aktualnosci_lista/idn:3091.html

Aktualności

Kampania społeczna „S.O.S. Przeciw handlarzom i łowcom dusz”.

2019-10-25

Armia Zbawienia to protestancki kościół chrześcijański powstały w XIX wieku w Wielkiej Brytanii, którego główną misją jest działalność dobroczynna i społeczna. Od 2011 r., w ramach zadania publicznego, zarządza wsparciem dorosłych ofiar współczesnego niewolnictwa w Anglii i Walii.  Szacuje się, że od lipca 2011 r. do marca 2016 r. Armia Zbawienia wspierała ponad 4500 poszkodowanych.

W związku z tym, że w 2015 roku Polacy znajdowali się w pierwszej piątce ofiar handlu ludźmi w Wielkiej Brytanii, Armia Zbawienia postanowiła stworzyć projekt prewencyjny na terenie Polski, którego głównym celem jest zmniejszenie liczby ofiar wśród Polaków.

Powyższy cel jest realizowany poprzez praktyczną pomoc w uzyskaniu sprawiedliwego i stabilnego zatrudnienia, a także podnoszenie świadomości wśród mieszkańców Polski. Projekt dzieli się na dwie części:

Punkt Weryfikacji Ofert Pracy

Każdy może bezpłatnie skorzystać z Punktu Weryfikacji Ofert Pracy. Naszym głównym zadaniem jest oszacowanie ryzyka ofert pracy bądź konkretnego pracodawcy pod względem bezpieczeństwa oraz uczciwości. 

Wsparcie na rynku pracy dla osób, które doświadczyły współczesnego niewolnictwa

Osoby, które zostały poszkodowane procederem handlu ludźmi mogą skorzystać z naszego wsparcia w powrocie na rynek pracy. 

We współpracy z partnerami Armia Zbawienia (The Salvation Army) realizuje kontrakt rządowy w Wielkiej Brytanii, którego głównym celem jest pomoc dorosłym ofiarom handlu ludźmi w Anglii i Walii. Prowadzi też schroniska dla ofiar współczesnego niewolnictwa, w których zapewnia:

  •      Pomoc materialną
  •      Dostęp do pomocy psychologicznej
  •      Dostęp do pomocy prawnej
  •      Poradnictwo
  •      Leczenie
  •      Edukację dla dzieci ofiar
  •      Usługi tłumaczeniowe

 

Więcej informacji na stronie internetowej: www.armia-zbawienia.pl

Grafika : drukuj / nie drukuj