Dzisiaj mamy: 16 wrzesień 2019 roku
Strona główna Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
strona główna mapa witryny poleć stronę BIP
zwiększ czcionkę normalna czcionka zmniejsz czcionkę Rozmiar czcionek
Newsletter

Dopisz się do newslettera

Aktualności

20.000 zł na własny biznes

2019-06-09

Nabór wniosków o przyznanie bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi KIS lub opiekunowi jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

 

 

Termin składania wniosków:

 

od 17.06.2019 r. do 24.06.2019 r.

 

 

Terminy rozpatrywania wniosków

 

30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku

 

Maksymalna wysokość dotacji o jaką można wnioskować

 

20.000 zł brutto

 

Liczba dotacji

 

 

7 dotacji dla osób w wieku 18-29 (PO WER V)

10 dotacji dla osób powyżej 29 roku życia (RPO WO V)

 

 

Miejsce składania wniosków

 

biuro podawcze Powiatowego Urzędu Pracy w  Nysa, ul. Słowiańska 19 pok. nr 5 (parter) w godz: 7-15

W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data wpływu wniosku do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie

 

Tryb rozpatrywania wniosków

 

Wnioski będą rozpatrywane na zasadach ustalonych w regulaminie w sprawie przyznawania środków na  podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu.

Złożone wnioski finansowane będą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPO WO) oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

O dotację mogą ubiegać się osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie jako bezrobotne dla których został ustalony I lub II profil pomocy, które do tej pory nie otrzymały bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej i nie posiadały wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku jego posiadania zakończyły działalność gospodarczą w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku.

Szczegółowe informacje dotyczące przyznania środków można uzyskać pod nr tel. 77 4489947, lub osobiście w siedzibie PUP w Nysie ul. Słowiańska 19, II piętro pok. 20.

 

Załączniki:

  1. Wniosek o przyznanie bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi KIS lub opiekunowi jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej
  2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  1. Regulamin w sprawie przyznawania środków na  podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie

Wydrukuj Poleć stronę Generuj PDF Redagował: Mateusz Zyzak 2019-06-09 10:08:04 wstecz wstecz

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
projekt i realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl