http://pup.nysa.pl/powiatowy_urzad_pracy/aktualnosci_lista/idn:2982.html

Aktualności

Szkolenie z gwarancją pomocy w podjęciu zatrudnienia

2019-04-25

Szkolenie kierowcy wózków jezdniowych z gwarancją pomocy w podjęciu zatrudnienia.

Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje, które pozwolą Ci podjąć zatrudnienie?

Szukasz nowego pomysłu na siebie?

Weź udział w szkoleniu zawodowym z gwarancją pomocy w podjęciu zatrudnienia!

Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz gospodarką magazynową – po zdaniu egzaminu uzyskujesz uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Wymagania dotyczące kandydatów:

- status osoby długotrwale bezrobotnej tj. osoba w wieku 18-24 lata pozostająca bez zatrudnienia co najmniej 6 miesięcy i osoba w wieku 25-29 lat pozostająca bez zatrudnienia co najmniej 12 miesięcy.

 

Osoby zainteresowana prosimy o kontakt:

Ewelina Janoszek – pokój 17; tel. 774489959; email: e.janoszek@pup.nysa.pl
Wiesława Sury –
pokój 18; tel. 774489960; email: w.sury@pup.nysa.pl
Anna Mulerowicz –
pokój 17; tel. 774489909; email: a.mulerowicz@pup.nysa.pl

.

Grafika : drukuj / nie drukuj