http://pup.nysa.pl/powiatowy_urzad_pracy/aktualnosci_lista/idn:2925.html

Aktualności

Zaproszenie do składania ofert na szkolenia indywidualne

2020-01-30

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie zaprasza instytucje szkoleniowe do składania ofert na organizację szkoleń jak poniżej:

- „kwalifikacja wstępna do kat. C, C1, C+E, C1+E”,

- „kwalifikacja wstępna do kat. D, D1, D+E, D1+E”,

-„kwalifikacja wstępna przyspieszona do kat. C, C1, C+E, C1+E”,

-„kwalifikacja wstępna przyspieszona do kat. D, D1, D+E, D1+E”,

-„szkolenie okresowe C, C1, C+E, C1+E”,

-„szkolenie okresowe „D, D1, D+E, D1+E”

Szkolenia będą przeprowadzane na bieżąco, według potrzeb w ciągu całego 2020 roku, w grupach kilkuosobowych jak również indywidualnie.

Oferty szkoleniowe należy przygotować w wersji papierowej i dostarczyć na adres tut. urzędu do dnia 05 lutego 2020 roku. Należy podać koszt szkolenia przypadający na jednego uczestnika.

Z ofert, które zostaną dostarczone w w/w terminie, Powiatowy Urząd Pracy w Nysie dokona wyboru instytucji szkoleniowych, którym będzie zlecał/powierzał powyższe szkolenie w trybie indywidualnym w ciągu całego 2020 roku.

Przy dokonywaniu wyboru instytucji szkoleniowej, której zostanie zlecone/powierzone przeprowadzenie szkoleń, Powiatowy Urząd Pracy w Nysie będzie kierował się następującymi kryteriami:

1) Doświadczenie instytucji szkoleniowej w realizacji szkoleń z obszaru zlecanego lub powierzanego szkolenia,

2) Certyfikaty jakości usług posiadane przez instytucje szkoleniową,

3) Dostosowanie wyposażenia dydaktycznego i pomieszczeń do potrzeb szkolenia z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji szkolenia,

4) Dostosowanie kwalifikacji i doświadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia,

5) Sposób organizacji zajęć praktycznych określonych w programie szkolenia,

6) Koszty szkolenia.

Zapytanie dotyczy jedynie szkoleń indywidualnych, realizowanych na wniosek osoby bezrobotnej. Poniżej zamieszczony jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1) oraz preliminarz kosztów (załącznik nr 2).

W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia, prosze kontaktować się z Panią Anną Orlińską - tel. 77 448 99 06.

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
opis zamówienia-kwalifikacje.doc opis zamówienia-kwalifikacje.doc 87KB pobierz
preliminarz.doc preliminarz.doc 51KB pobierz
Grafika : drukuj / nie drukuj