http://pup.nysa.pl/powiatowy_urzad_pracy/aktualnosci_lista/idn:2870.html

Aktualności

Międzynarodowe doświadczenie kluczem do aktywizacji młodych osób

2018-11-03


CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest reintegracja 54 osób pozostających bez zatrudnienia i nie uczących się
w wieku 18-35 lat z województwa opolskiego, poprzez nabycie kompetencji kluczowych i udział w zagranicznej praktyce zawodowej.

GRUPA DOCELOWA

Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-35 lat zamieszkujących województwo opolskie, które:

 • nie pracują (są bezrobotne lub bierne zawodowo),
 • nie uczą się,
 • nie szkolą się.

 

Pierwszeństwo udziału w projekcie mają:

 • Osoby, które opuściły zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, pieczę zastępczą;
 • Osoby długotrwale bezrobotne;
 • Osoby z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym;
 • Osoby z niepełnosprawnością;
 • Kobiety.

 

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej projektu www.bezgranic.zgd.com.pl
(w zakładce „Rekrutacja” -> „Dokumenty do pobrania”) oraz w regionalnej siedzibie biura Projektu.

 

DZIAŁANIA W PROJEKCIE

 

     I.        Przygotowanie do mobilności – realizowane w Polsce, trwa ok. 3 miesiące i obejmuje:

 

 1. Przygotowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD),
 2. Przygotowanie psychologiczno-motywacyjne Uczestników projektu:

a)    Warsztat integracyjny (6 godzin),

b)    Kurs rozwoju osobistego (30 godzin) – cykl warsztatów: radzenie sobie ze stresem; komunikacja i asertywność; praca w grupach; role grupowe; poczucie własnej wartości i samoocena; zarządzanie budżetem prywatnym.

c)     Indywidualne konsultacje z  mentorem.

 1. Przygotowanie językowe – kurs języka angielskiego (100 godzin);
 2. Przygotowanie kulturowe – zapoznanie się z kulturą Irlandii (12 godzin).
 3. Wideo rozmowa z mentorem ponadnarodowym – mająca na celu dobór praktyki.

 

Zapewniamy:

 • Zwrot kosztów dojazdu,
 • Serwis kawowy i  obiad.

 

   II.        Mobilność ponadnarodowa – wyjazd do Irlandii (Cork) trwający 60 dni:

 

Podczas pobytu w Irlandii uczestnicy wezmą udział w zagranicznej praktyce zawodowej trwającej minimum 38 dni, w branży uzgodnionej z mentorem ponadnarodowym m.in.:

a)    Biuro (pracownik biurowy, księgowy),

b)    Gastronomia (kucharz, kelner, barista),

c)     Zdowie i uroda (kosmetyczka, masażysta),

d)    IT (grafik komputerowy, serwis komputerowy).

 

Dodatkowo podczas wyjazdu dla uczestników zostaną zorganizowane:

 1. Kurs pierwszej pomocy.
 2. Szkolenie Manual Handling (polski odpowiednik BHP).
 3. Kurs branżowego języka angielskiego.
 4. Warsztat interkulturowy – zapoznanie z miastem oraz zasadami kulturowymi w miejscu pracy, w komunikacji, w sklepie, itd.
 5. Wycieczki krajoznawcze.

 

W związku z realizacją wyjazdu uczestnicy mają zapewnione BEZPŁATNIE:

 • Przelot samolotem do Irlandii i z powrotem,
 • Zakwaterowanie i całodniowe żywienie,
 • Dojazdy na praktykę,
 • Środki na spędzenie czasu wolnego.

 

 

 III.        Aktywizacja zawodowa – trwa do 3 miesięcy od powrotu z Irlandii i obejmuje:

 

 1. Spotkanie podsumowujące z mentorem.
 2. Wsparcie doradcy zawodowego (ok. 10 godzin/osobę) – wsparcie podczas przygotowania dokumentów rekrutacyjnych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej i aktywnego poszukiwania pracy.
 3. Przygotowanie zawodowe – kursy zawodowe dla chętnych osób.
 4. Spotkanie uczestników z przedstawicielami pracodawców i związków (6 godzin).

 

Zapewniamy:

 • Zwrot kosztów dojazdu,
 • Serwis kawowy i obiad.

KONTAKT:

 

Główne biuro Projektu:

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.

al. Powstańców Wielkopolskich 33, 70-111 Szczecin

godziny otwarcia: pon. – pt. 8-16

Koordynator Projektu, tel. 91 85 22 615

e-mail: bez_granic@zgd.com.pl

www.bezgranic.zgd.com.pl

 

 

Regionalna siedziba Projektu w Nysie:

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.

ul. Rodziewiczówny 18b (pokój nr 2), 48-303 Nysa

godziny otwarcia: pon. – pt. 9-15

P. Szymon Artwik, tel. 576 392 989

e-mail: szymon.artwik@gmail.com

 

 

Poniżej dokumenty do pobrania.

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 4 ]
1. Formularz zgłoszeniowy Bez granic 2.0 -wersja 2 (od 06.08.2018).docx 1. Formularz zgłoszeniowy Bez granic 2.0 -wersja 2 (od 06.08.2018).docx 470.13KB pobierz
2. Oświadczenie o kwalifikowaniu się Uczestnika do projektu Bez granic 2.0.docx 2. Oświadczenie o kwalifikowaniu się Uczestnika do projektu Bez granic 2.0.docx 457.09KB pobierz
3. Oświadczenie Uczestnika projektu Bez granic 2.0.pdf 3. Oświadczenie Uczestnika projektu Bez granic 2.0.pdf 490.84KB pobierz
4. Regulamin uczestnictwa w projekcie Bez granic 2.0-v.06.08.pdf 4. Regulamin uczestnictwa w projekcie Bez granic 2.0-v.06.08.pdf 0.99MB pobierz
Grafika : drukuj / nie drukuj