Dzisiaj mamy: 16 listopad 2018 roku
Strona główna Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
strona główna mapa witryny poleć stronę BIP
zwiększ czcionkę normalna czcionka zmniejsz czcionkę Rozmiar czcionek
Newsletter

Dopisz się do newslettera

Aktualności

Nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

2018-07-09

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.UWAGA ! Limit środków, którymi dysponuje PUP Nysa wynosi 6.000,00 zł.Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone w dniu 10 lipca 2018 roku.Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2018 roku:1)wsparciekształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,*

2) wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy,**

3) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

*Przy ocenie wniosków, uwzględnia się wyłącznie zawody deficytowe zidentyfikowane w powiecie nyskim, określone w „Barometrze zawodów 2018” (powiat nyski)

** Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania priorytetu nr 2 powinien udowodnić (np. poprzez dołączenie do wniosku kopii dokumentu zakupu), że w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu trzech miesięcy po jego złożeniu zostały/zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe technologie i systemy, a pracownicy objęci kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi/planowanymi do wprowadzenia zmianami.

 

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego można przeznaczyć na sfinansowanie: • kursów i studiów podyplomowych realizowanych z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

 • egzaminów umożliwiających uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

 • badań lekarskich i psychologicznych wymaganych do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,

 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

   

UWAGA !

 • W ramach środków z KFS nie można ubiegać się o sfinansowanie kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia związanych z kursem, studiami podyplomowymi lub egzaminem.

 

 • Wnioski powinny być złożone minimum 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kształcenia ustawicznego.

 • Ustala się  limit kosztów kształcenia ustawicznego na 1 osobę do wysokości  4.000,00 zł.

 

 

Przy rozpatrywaniu wniosków PUP Nysa uwzględnia:

 1. zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;

 2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego
  z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;

 3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS
  w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;

 4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;

 5. w przypadku kursów-posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;

 6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;

 7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku,
  z uwzględnieniem limitów środków KFS,

 8. kolejność wpływu wniosków.

 

Wnioski należy składać w biurze podawczym PUP Nysa, ul. Słowiańska 19 pok. nr 5, parter.

Dodatkowych informacji mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu 77 448 99 06 lub

w siedzibie urzędu, II piętro, pok. nr 27.

Dokumenty do pobrania:

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 3 ]
formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf 133.5KB pobierz
Regulamin przyznawania środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze środków KFS Regulamin przyznawania środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze środków KFS 2.51MB pobierz
wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego 534KB pobierz
Wydrukuj Poleć stronę Generuj PDF Redagował: Leszek Woźny 2018-07-09 14:02:18 wstecz wstecz

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
projekt i realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl