Dzisiaj mamy: 18 sierpień 2018 roku
Strona główna Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
strona główna mapa witryny poleć stronę BIP
zwiększ czcionkę normalna czcionka zmniejsz czcionkę Rozmiar czcionek
Newsletter

Dopisz się do newslettera

Aktualności

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osób długotrwale bezrobotnych

2018-06-18

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej w ramach programu dotyczącego aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych.

Termin składania wniosków:

11.06.2018 r. – do wyczerpania środków

Termin rozpatrywania wniosków:

do  30 dni od dnia złożenia wniosku

Maksymalna wysokość kwoty refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy

Maksymalna kwota refundacji na 1 stanowisko pracy wynosi 20.000 zł brutto
 

Miejsce składania wniosków:

 
Biuro podawcze Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie w godz. 700-1500
pokój nr 5 (parter) 

W przypadku wniosków nadesłanych pocztą lub przesyłką kurierską

o przyjęciu wniosku decyduje data wpływu wniosku do siedziby

Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
 

Kryteria oceny wniosków

 

 

 

 

 

 

 

Wnioski będą oceniane wg poniższych kryteriów:

1)  stan zatrudnienia u wnioskodawcy w dniu złożenia wniosku

w porównaniu do średniej zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy:

 • zwiększył się - 2 pkt,
 • nie uległ zmianie - 1 pkt,
 • zmniejszył się - 0 pkt,

2)  wysokość proponowanego wynagrodzenia brutto[1]:

 •   od 2100 do 2299 zł - 1 pkt,
 •   od 2300 do 2599 zł - 3 pkt.,
 •   2600 i powyżej - 5 pkt,

3)   miejsce wykonywania pracy w ramach dofinansowania:

 •   na terenie powiatu nyskiego - 3 pkt,
 •   poza powiatem nyskim - 1 pkt,
 •   stanowisko pracy ruchome (w miejscu wykonywania zleceń) - 1 pkt,
 •   stanowisko pracy poza województwem opolskim - 0 pkt,

 4)    rodzaj stanowiska pracy na którym zostanie zatrudniona

skierowana osoba:

 •   w sektorze produkcyjnym - 2 pkt,
 •   w innym sektorze - 0 pkt,

6)  długość gwarantowanego zatrudnienia po okresie 24 m-cy

(ustawowo wymaganym):

 •   30 dni - 1 pkt,
 •   od 2 do 3 miesięcy - 3 pkt,
 •   od 4 miesięcy wzwyż - 5 pkt

7)  proponowane zabezpieczenie zwrotu refundacji:

 •   akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji - 1 pkt.,
 •   weksel z poręczeniem wekslowym - 3 pkt.,
 •   blokada rachunku bankowego - 4 pkt.,
 •   gwarancja bankowa - 5 pkt.,

 

Minimalna liczba punktów umożliwiająca pozytywne rozpatrzenie

wniosku wynosi 11 pkt

Urząd zastrzega sobie prawo negatywnego rozpatrzenia wniosku

w przypadku braku w ewidencji, osób spełniających wymagania

stanowiska pracy podane przez wnioskodawcę.

Uwaga: Wypełnienie wniosku wg powyższych kryteriów nie będzie

podlegało negocjacji po rozpatrzeniu wniosku.

Tryb rozpatrywania wniosków:

 
Wnioski będą rozpatrywane w trybie bieżącym na zasadach ustalonych

w regulaminie dotyczącym refundacji kosztów doposażenia/ wyposażenia

stanowiska pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie zamieszczonym

na stronie internetowej Urzędu.

UWAGA: Złożone wnioski finansowane będą ze środków programu „Powrót na rynek pracy” – dotyczącego aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych.

Uczestnikami ww. programu, mogą zostać tylko i wyłacznie osoby bezrobotne posiadające status "osoby długotrwale bezrobotnej" tzn. osoby pozostające w ewidencji urzędu pracy co najmniej przez okres 12 m-cy w okresie ostatnich 24 miesięcy.

 

 Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 24 (II piętro) lub pod numerem tel. 

/77/ 448 99 05

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 Regulamin dotyczący refundacji kosztów doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy


Wniosek dotyczący refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy (podmiot, szkoła, przedszkole)


Wniosek dotyczący refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy (PRODUCENT ROLNY)

 

Wniosek dot. refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy (żłobek, klub dziecięcy lub podmiot świadczacy usługi rehabilitacyjne)

 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Wydrukuj Poleć stronę Generuj PDF Redagował: Marcin Kardela 2018-07-11 08:28:43 wstecz wstecz

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
projekt i realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl