Dzisiaj mamy: 18 marzec 2019 roku
Strona główna Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
strona główna mapa witryny poleć stronę BIP
zwiększ czcionkę normalna czcionka zmniejsz czcionkę Rozmiar czcionek
Newsletter

Dopisz się do newslettera

Aktualności

Praca w ZUS Nysa

2018-04-12

ZUS w Nysie poszukuje pracownika na stanowisko pracy ds. opracowania decyzji i korespondencji.

 

Szczegóły oferty pracy


Nazwa jednostki organizacyjnej

ZUS Oddział w Opolu

Nazwa komórki organizacyjnej

Wydział Świadczeń Emerytalno-Rentowych w Inspektoracie ZUS w Nysie

Adres jednostki organizacyjnej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Opolu
ul. Wrocławska 24
45-701 Opole

Województwo

opolskie

Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

Stanowisko ds. opracowania decyzji i korespondencji

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne:
- wykształcenie średnie 

Pożądane:
- wykształcenie wyższe (ekonomia, administracja, zarządzanie, ubezpieczenia)
- minimum 2 lata pracy w pionie świadczeń emerytalno-rentowych

Wymagania dodatkowe

- znajomość Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
- znajomość Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i rozporządzeń do tej Ustawy
- znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego
- wymagana umiejętność obsługi pakietu MS OFFICE
- terminowość, rzetelność, samodzielność
- umiejętność stosowania przepisów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

- opracowuje decyzje w zakresie ustalania prawa do świadczeń emerytalno-rentowych z ubezpieczeń społecznych, kapitału początkowego i innych świadczeń, w tym zleconych Zakładowi do realizacji
- opracowuje decyzje w zakresie zmian w uprawnieniach lub wysokości świadczeń emerytalno-rentowych z ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, w tym zleconych Zakładowi do realizacji
- opracowuje sprawy niewymagające wydania decyzji w zakresie świadczeń emerytalno-rentowych z ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, w tym zleconych Zakładowi do realizacji
- opracowuje rozliczenia świadczeń emerytalno-rentowych z ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, w tym zleconych Zakładowi do realizacji w związku z osiągniętym przychodem

Wymagane dokumenty

- CV
- list motywacyjny (z zaznaczeniem komórki organizacyjnej i stanowiska, o jakie kandydat się ubiega)
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe
- odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)

Termin, do którego należy składać dokumenty

19 kwietnia 2018 r.

 

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania ZUS Oddział w Opolu.

Miejsce składania dokumentów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Opolu
Wydział Spraw Pracowniczych
ul. Wrocławska 24
45-701 Opole

Dodatkowe informacje

- umowa na czas zastępstwa
- oferty, które wpłyną po terminie oraz niekompletne, niepodpisane nie będą rozpatrywane (za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu do oddziału)
- proces rekrutacji przewiduje przeprowadzenie testu sprawdzającego wymaganą wiedzę i predyspozycje
- skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
- nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
- do składania podań zachęcamy osoby niepełnosprawne
- miejsce wykonywania pracy:
Inspektorat ZUS w Nysie
ul. Armii Krajowej 3
48-300 Nysa

Wymagana klauzula

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY". Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)

 

Link do ogłoszenia:

http://www.zus.pl/o-zus/praca-w-zus/aktualne-ogloszenia-o-prace/-/job-offers/1/stanowisko-ds_-opracowania-decyzji-i-korespondencji-/717475


Wydrukuj Poleć stronę Generuj PDF Redagował: Mateusz Zyzak 2018-04-12 09:12:34 wstecz wstecz

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
projekt i realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl