Dzisiaj mamy: 13 kwiecień 2021 roku
Strona główna Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
strona główna mapa witryny poleć stronę BIP
zwiększ czcionkę normalna czcionka zmniejsz czcionkę Rozmiar czcionek
Newsletter

Dopisz się do newslettera

Fundusz Pracy


 

Program - "Powrót na rynek pracy"

Głównym założeniem programu jest realizacja robót publicznych w regionach wysokiego bezrobocia.

Okres realizacji: czerwiec 2016r. - grudzień 2016r.

Całkowity budżet: 766 600  zł

Działania:

- roboty publiczne - 118 os.


 Program - "Nowe perspektywy"


Głównym założeniem programu jest realizacja robót publicznych w regionach wysokiego bezrobocia.

Okres realizacji: październik 2016r. - grudzień 2016r.

Całkowity budżet: 70 000  zł

Działania:

- roboty publiczne - 12 os.


 

Program - "Zmiana na plus"


Głównym celem programu jest aktywizacja zawodowa bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonycha art. 49 ustawy tj.:

- bezrobotnych do 30 roku życia,

- bezrobotnych długotrwale,

- bezrobotnych powyżej 50 roku życia, 

- bezrobotnych korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej,

bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,

 

- bezrobotnych niepełnosprawnych.

 

Okres realizacji: wrzesień 2016 r. - grudzień 2016 r.

Całkowity budżet: 150 000 zł

Działania:

- roboty publiczne 23 os.

 

 


Program - "Wiedza, doświadczenie, zatrudnienie"

Głównym celem programu jest aktywizacja osób bezrobotnych po 50 roku życia.

 Okres realizacji: kwiecień 2016 - grudzień 2016 r.

Całkowity budżet: 700 000 zł

Działania:

- dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienia bezrobotnego po 50 roku życia - 15 os.,

- roboty publiczne - 61 os.,

- prace interwencyjne - 33 os.


Program - "Lepsze jutro" 


Głównym celem programu jest aktywizacja zawodowa bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 pkt 2 i 4-6 ustawy tj.:

- długotrwale bezrobotnych,

- bezrobotnych korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej,

- bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,

- bezrobotnych niepełnosprawnych.

 

Okres realizacji: sierpień 2016 r. - grudzień 2016 r.

Całkowity budżet: 200 000 zł

Działania:

- roboty publiczne - 30 os.Program specjalny „Aktywni na nowo”

Głównym celem programu specjalnego jest aktywizacja zawodowa i zatrudnienie 12 – osobowej grupy osób bezrobotnych, które ukończyły 50 rok życia, zamieszkujących na terenie powiatu nyskiego, w stosunku do których prowadzone wcześniej działania nie przyniosły pożądanego efektu zatrudnieniowego.

 

Okres realizacji: marzec 2015 r. – grudzień 2015 r.

      Całkowity budżet: 133.502,00 zł

Działania:

- indywidualna praca z doradcą klienta,

- warsztaty „ABC uwierz w siebie”,

- staże,

- szkolenia zawodowe,

- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

 


 

Program specjalny – „MOJA SZANSA”

Głównym celem programu jest kompleksowe wsparcie, aktywizacja zawodowa i zatrudnienie  uczestników z  uwzględnieniem osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Uczestnikami programu specjalnego jest 20 osób bezrobotnych w wieku 30-49 lat zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie, zamieszkujących na terenie powiatu nyskiego, które doświadczają dysfunkcji w dostępie do rynku pracy. W pierwszej kolejności do uczestnictwa w programie będą kierowane osoby spełniające warunki określone w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Okres realizacji: 01.03.2015 – 31.12.2015 r.
Całkowity budżet: 200 000 zł

Działania:

 • indywidualna praca z doradcą klienta,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • coaching,
 • warsztaty "Trening kompetencji społecznych",
 • warsztaty wizażu,
 • staże,
 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

 


 

 

Program specjalny „Czas na aktywność”

 

Program skierowany jest do osób bezrobotnych dla których określono III profil pomocy,  zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie

Głównym celem programu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i konkurencyjności na rynku pracy osób bezrobotnych z III profilu pomocy /uczestników programu specjalnego poprzez zastosowanie szeregu działań aktywizujących.

Okres realizacji: 01.03.2015 – 31.12.2015
Całkowity budżet: 309 850 zł

Działania: 

 • indywidualna praca z doradcą klienta,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • warsztaty "Sukces na rynku pracy".
 • warsztaty wizażu,
 • 2 miesięczne roboty publiczne,
 • szkolenia zawodowe,
 • pośrednictwo pracy.

 

W związku z realizacją programu specjalnego „Czas na aktywność” Powiatowy Urząd Pracy w Nysie zawarł porozumienia o współpracy przy realizacji programu z Partnerami:

 

 1. Gmina Nysa,
 2. Gmina Korfantów,
 3. Gmina Kamiennik,
 4. Gmina Otmuchów,
 5. Gmina Łambinowice,
 6. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Łambinowicach,
 7. Publiczna Szkoła Podstawowa w Łambinowicach,
 8. Zakład Gospodarki  Komunalnej w Łambinowicach.

 

 Zadania Partnerów to przede wszystkim przygotowanie odpowiedniego stanowiska pracy, organizacja 2 miesięcznych robót publicznych oraz zapewnienie dalszego zatrudnienia po zakończeniu robót publicznych.


Wydrukuj Poleć stronę Generuj PDF Redagował: Marcin Kardela 2016-11-07 14:01 wstecz wstecz

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
projekt i realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl