http://pup.nysa.pl/main/newsletter.html

Newsletter

Informujemy, że treść newslettera dla odpowiednich grup różni się, dlatego prosimy o wybranie odpowiedniej dla Państwa grupy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przekazywania informacji o wprowadzanych zmianach na stronie WWW, publikowanych aktualności, komunikatów i powiadomień w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). W każdym momencie mogę wycofać zgodę wypisując się z newslettera.

Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest Powiatowy Urząd Pracy w Nysie z siedzibą w Nysie (48-300), ul. Słowiańska 19. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: a.przystal@pup.nysa.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu dostarczenia newslettera, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane są do czasu wyrażenia przez Państwa woli wypisania się z newslettera. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie wynika z przepisów, ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości otrzymywania wiadomości za pomocą newslettera. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.
* pola wymagane

Dopisując swój adres e-mail, do bezpłatnej listy e-mailingowej, zgadzacie się Państwo się na otrzymywanie informacji publikowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie.

Są to głównie oferty pracy, które spływają do naszego Urzędu oraz informacje o organizowanych szkoleniach i ważnych wydarzeniach z życia Urzędu. Będą one wysyłane w miarę regularnie. Automat czuwa nad codziennym wysyłaniem nowych ofert pracy (dni pracujące - o ile w danym dniu pojawią się nowe oferty). Oprócz ofert pracy, drogą elektroniczną, możecie Państwo otrzymywać specjalne informacje, które nie zawsze są publikowane na witrynie PUP Nysa.

UWAGA !!!
Powiatowy Urząd Pracy w Nysie nie udostępnia danych osób zarejestrowanych w newsletterze. Nie zbieramy danych kontaktowych, są to tylko i wyłącznie adresy e-mail. Zapoznaj się z polityką prywatności

Sposób dopisywania do newslettera:

  • Wpisz swój adres e-mail w odpowiednie pole na witrynie (w lewej kolumnie, poniżej menu), wybierz grupy subskrypcyjne, wskaż opcję „dodaj” i zatwierdź jej wysłanie.
  • Odbierz swoją pocztę i odczytaj e-mail potwierdzający chęć przyłączenia się do newslettera PUP Nysa.
  • Potwierdź swoją decyzję poprzez kliknięcie w odpowiedni link w otrzymanym liście.

Sposób wypisania się z listy newslettera:

  • Wpisz swój adres e-mail w odpowiednie pole na witrynie, wybierz opcję „wypisz” i zatwierdź jej wysłanie.
  • Odbierz swoją pocztę i odczytaj e-mail potwierdzający chęć wypisania się z newslettera PUP Nysa.
  • Potwierdź swoją decyzję poprzez kliknięcie w odpowiedni link w otrzymanym liście. Adres jest całkowicie usuwany z naszej bazy adresów.
Grafika : drukuj / nie drukuj