http://pup.nysa.pl/main/Karta_Mlodego_Przedsiebiorcy.html

Karta Mlodego Przedsiebiorcy

Województwo opolskie w stopniu niespotykanym w całej Polsce, dotknięte jest procesem depopulacji. Niestety spory udział w tym dramatycznym procesie odgrywa powiat nyski - na pięciu młodych ludzi opuszczających Opolszczyznę na stałe, aż trzech to mieszkańcy powiatu nyskiego.

Masowa ucieczka młodych ludzi jest przede wszystkim konsekwencją braku perspektyw zawodowych  i społecznych, dlatego obecnie niezmiernie istotne jest inicjowanie i wdrażanie działań sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości w powiecie nyskim. W najbliższym czasie, wdrażany będzie program działań na rzecz młodzieży, polegający między innymi na opracowaniu „Karty Młodego Przedsiębiorcy”.

CELEM WPROWADZENIA W POWIECIE NYSKIM PROGRAMU
„KARTA MŁODEGO PRZEDSIĘBIORCY” JEST:

Realizacja Programu przebiegać będzie w sposób otwarty i ewolucyjny, pozwalający nie tylko na poszerzanie kręgu podmiotów zainteresowanych przystąpieniem do Programu, ale też na aktywny udział w Programie młodych przedsiębiorców z powiatu nyskiego.Tym samym kieruję do Państwa propozycję wspólnego kształtowania i poszerzania propozycji zawartych w Karcie Młodego Przedsiębiorcy. Zaoferowane przez Państwa preferencje, ulgi, zniżki i udogodnienia staną się integralna częścią Programu, a Państwo zyskacie formalny status „Partnera Programu: Karta Młodego Przedsiębiorcy”.


Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77/44-89-928 lub drogą elektroniczną pod adresem:

Grafika : drukuj / nie drukuj