Dzisiaj mamy: 13 kwiecień 2021 roku
Strona główna Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
strona główna mapa witryny poleć stronę BIP
zwiększ czcionkę normalna czcionka zmniejsz czcionkę Rozmiar czcionek
Newsletter

Dopisz się do newslettera

Wyposażenie stanowiska pracy

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej może otrzymać pracodawca, który:

  • złoży stosowny wniosek Wn-W wraz z załącznikami w Powiatowym Urzędzie Pracy, właściwym ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotnej albo poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu,
  • nie zalega z opłacaniem należności na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, innych danin publicznych oraz nie posiada nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych,
  • spełnia warunki określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz.U. z 20011r. nr 62, poz.317 z późn.zm.).

Szczegółowe warunki dokonywania zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej określa Regulamin.

Wysokość środków nie może przekroczyć piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

  • zwrot kosztów następuje na podstawie umowy zawartej z pracodawcą,
  • zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przez pracodawcę przed dniem podpisania umowy,
  • zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy obejmuje koszty zakupu lub wytworzenia środków trwałych stanowiących wyposażenie związane z przystosowaniem stanowiska w celu umożliwienia wykonywania przez pracownika niepełnosprawnego powierzonych czynności na poziomie porównywalnym z analogicznymi czynnościami wykonywanymi przez pracownika pełnosprawnego.

Warunkiem zwrotu kosztów jest uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowanym stanowisku pracy.

Wypłacona refundacja jest przyznawana jako pomoc de minimis.

Uwaga !!!
Realizacja programu uzależniona jest od aktualnie posiadanych przez PUP Nysa środków finansowych z PFRON.

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Niepełnosprawni - refundacja wyposażenia [ 6 ]
 Regulamin o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej. Regulamin o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej. 434.79KB pobierz
Dyspozycja blokady rachunku bankowego Dyspozycja blokady rachunku bankowego 13.5KB pobierz
Oświadczenie majątkowe wnioskodawcy Oświadczenie majątkowe wnioskodawcy 149.5KB pobierz
Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 292.5KB pobierz
Wniosek o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej Wniosek o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 215KB pobierz
Zaświadczenie o dochodach dla żyranta Zaświadczenie o dochodach dla żyranta 23.55KB pobierz
Wydrukuj Poleć stronę Generuj PDF Redagował: Tomasz Świetlikowski 2015-04-21 12:52 wstecz wstecz

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
projekt i realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl