http://pup.nysa.pl/informacje_dla_pracodawcow/spoldzielnie_socjalne_finansowanie_skladek_ubezpieczenie_spoleczne.html

Zwrot składki ZUS dla spółdzielni socjalnych

Finansowanie ze środków Funduszu Pracy opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne dla spłódzielni socjalnych.

 

Starosta może, na podstawie umowy zawartej ze spółdzielnią socjalną, finansować spółdzielni socjalnej ze środków Funduszu Pracy część wynagrodzenia odpowiadającą składce należnej od zatrudnionego na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe oraz część kosztów osobowych pracodawcy odpowiadającą składce na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe za zatrudnionego, w pełnej wysokości przez okres 24 miesięcy od dnia zatrudnienia oraz w połowie wysokości przez kolejne 12 miesięcy, do wysokości odpowiadającej miesięcznie wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota minimalnego wynagrodzenia.

Refundacja może zostać przyznana na osoby zatrudnione na podstawie spółdzielczej umowy o pracę oraz w formach określonych w art. 201 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 poz. 1285, Dz.u. 2019 r. poz. 730,01080, 1100) będące przed przystąpieniem do spółdzielni:

 

Zwrot opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne dla spółdzielni socjalnych stanowi pomoc de minimis.

Procedura dotycząca refundacji opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne dla członków spółdzielni socjalnych

 

  1. Spółdzielnia socjalna składa kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o zawarcie umowy o zwrot opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne osób zatrudnionych na podstawie spółdzielczej umowy o pracę do powiatowego urzędu pracy.
  2. Powiatowy Urząd Pracy w imieniu starosty zawiera ze Spółdzielnia Socjalną, umowę na podstawie której zwraca spółdzielni socjalnej w stosunku do osób zatrudnionych na podstawie spółdzielczej umowy o pracę część wynagrodzenia odpowiadającą składce należnej od zatrudnionego na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe oraz część kosztów osobowych pracodawcy odpowiadającą składce na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe za zatrudnionego.
  3. Zwrot opłaconych składek przyznany na podstawie zawartej umowy zostanie przekazywany spółdzielni socjalnej na konto w okresach kwartalnych na podstawie złożonego przez spółdzielnię kompletnego wniosku o zwrot opłaconych składek w terminie do 30 dni od dnia jego złożenia.


Szczegółowych informacji udziela:

Krystyna Górska

e-mailk.gorska

telefon: 77 448 99 47
pokój: II piętro, pokój nr 20

 


 

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Zwrot składki ZUS dla spółdzielni socjalnych [ 2 ]
wniosek o zawarcie umowy wniosek o zawarcie umowy 28.86KB pobierz
zasady zwrotu składek na ubezpieczenie społeczne  spółdzielnią socjalnym zasady zwrotu składek na ubezpieczenie społeczne spółdzielnią socjalnym 366.03KB pobierz
Grafika : drukuj / nie drukuj