Dzisiaj mamy: 3 marzec 2021 roku
Strona główna Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
strona główna mapa witryny poleć stronę BIP
zwiększ czcionkę normalna czcionka zmniejsz czcionkę Rozmiar czcionek
Newsletter

Dopisz się do newslettera

Zwrot składki ZUS dla spółdzielni socjalnych

Finansowanie ze środków Funduszu Pracy opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne dla spłódzielni socjalnych.

 

Starosta może, na podstawie umowy zawartej ze spółdzielnią socjalną, finansować spółdzielni socjalnej ze środków Funduszu Pracy część wynagrodzenia odpowiadającą składce należnej od zatrudnionego na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe oraz część kosztów osobowych pracodawcy odpowiadającą składce na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe za zatrudnionego, w pełnej wysokości przez okres 24 miesięcy od dnia zatrudnienia oraz w połowie wysokości przez kolejne 12 miesięcy, do wysokości odpowiadającej miesięcznie wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota minimalnego wynagrodzenia.

Refundacja może zostać przyznana na osoby zatrudnione na podstawie spółdzielczej umowy o pracę oraz w formach określonych w art. 201 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 poz. 1285, Dz.u. 2019 r. poz. 730,01080, 1100) będące przed przystąpieniem do spółdzielni:

 • osoby bezrobotne w rozumieniu art. 2 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1482),

 • osoby o których mowa w art. 2 2 pkt 1a-1b ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym ( Dz. U. 2019, poz. 217,730),

 • osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2018 r. nr 14, poz. 511),

 • osoby do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia, posiadające status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

 • osoby, o których mowa w art. 49 pkt 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

 • osoby poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu lub niewykonujące innej pracy zarobkowej,

 • osoby usamodzielnione, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z nia 9  czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2017 poz. 697 z późn. zm.)

 

Zwrot opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne dla spółdzielni socjalnych stanowi pomoc de minimis.

Procedura dotycząca refundacji opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne dla członków spółdzielni socjalnych

 

 1. Spółdzielnia socjalna składa kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o zawarcie umowy o zwrot opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne osób zatrudnionych na podstawie spółdzielczej umowy o pracę do powiatowego urzędu pracy.
 2. Powiatowy Urząd Pracy w imieniu starosty zawiera ze Spółdzielnia Socjalną, umowę na podstawie której zwraca spółdzielni socjalnej w stosunku do osób zatrudnionych na podstawie spółdzielczej umowy o pracę część wynagrodzenia odpowiadającą składce należnej od zatrudnionego na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe oraz część kosztów osobowych pracodawcy odpowiadającą składce na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe za zatrudnionego.
 3. Zwrot opłaconych składek przyznany na podstawie zawartej umowy zostanie przekazywany spółdzielni socjalnej na konto w okresach kwartalnych na podstawie złożonego przez spółdzielnię kompletnego wniosku o zwrot opłaconych składek w terminie do 30 dni od dnia jego złożenia.


Szczegółowych informacji udziela:

Krystyna Górska

e-mailk.gorska

telefon: 77 448 99 47
pokój: II piętro, pokój nr 20

 


 

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Zwrot składki ZUS dla spółdzielni socjalnych [ 2 ]
wniosek o zawarcie umowy wniosek o zawarcie umowy 28.86KB pobierz
zasady zwrotu składek na ubezpieczenie społeczne spółdzielnią socjalnym zasady zwrotu składek na ubezpieczenie społeczne spółdzielnią socjalnym 366.03KB pobierz
Wydrukuj Poleć stronę Generuj PDF Redagował: Marcin Kardela 2020-01-15 12:42 wstecz wstecz

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
projekt i realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl